Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Lenka


Výrobcovia sú na hraniciach svojich možností

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Napísali o nás » Výrobcovia sú na hraniciach svojich možností

Zdravotnícke noviny, 6 – Názory, 15.01.2015, Mgr. Jana Širková

ADL

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) je špecifická tým, že umožňuje bezprostrednú interakciu jednotlivých článkov trhu a umožňuje vnímať realitu nielen z hľadiska výrobcov či dodávateľov, ale aj z hľadiska lekárnikov a pacientov. Tak ako po uplynulé roky, aj v roku 2014 sme sa snažili flexibilne reagovať na aktuálny vývoj na trhu, ako aj aktívne vstupovať do legislatívneho procesu. Jednou z prvých tém, ktorú sme vlani verejne otvorili, bol nesúlad medzi neustálym tlakom na znižovanie cien liekov, reálnymi úhradami zo strany zdravotných poisťovní a doplatkami pacientov.

Pacienti platia viac

Na základe novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady nesmie cena kategorizovaných liekov presiahnuť priemer troch najnižších cien v EÚ. Ministerstvo zdravotníctva na základe legislatívnych úprav získalo oprávnenie znížiť výšku doplatku za jednotlivé lieky na základe voľnej úvahy. Dnes sme v situácii, keď sa veľa výrobcov dostalo na hranice svojich možností v rámci znižovania cien liekov, distribútorom a lekárňam sa zo zákona podstatne znížili marže, napriek tomu však pacienti platia z vlastného vrecka viac. V praxi sa totiž neznižujú len ceny liekov, ale najmä úhrady zo strany zdravotných poisťovní. Tento stav podľa nášho názoru nie je v poriadku a privítali by sme otvorenie odbornej diskusie na túto tému. Rovnako ako nie práve najšťastnejší vnímame proces kategorizácie, v rámci ktorého sa určuje, či bude liek hradený plne, čiastočne, alebo ostane bez úhrady, ako aj proces referencovania. Oba spomínané procesy predstavujú značnú administratívnu záťaž pre jednotlivé články liekového reťazca. Zároveň nastávajú prudké výkyvy v spotrebe jednotlivých prípravkov s rovnakou či s podobnou účinnou látkou, z čoho vyplývajú problémy s obrátkou zásob. Pri procese referencovania sa ako problematické javia napríklad kurzové rozdiely a prax ukazuje, že referencovanie dokonca znižuje dostupnosť liekov pre pacientov v prelomových obdobiach, keď dochádza až k výpadkom niektorých liekov.

Zrážková daň

Rovnako pozorne sme sa venovali aj zavedeniu tzv. zrážkovej dane na peňažné a nepeňažné dary od farmaceutických spoločností. Rozumieme, že štát sa snaží získať dodatočné finančné prostriedky a farmaceutické spoločnosti sú v tomto smere dlhodobo vnímané ako veľmi široký zdroj možností. Povinné vzdelávanie sa pod hrozbou odobratia licencií vyžaduje zo zákona. Zamestnávatelia, t. j. zdravotnícke zariadenia a odborné spoločnosti, však nemajú reálne finančné možnosti na dostatočné pokrytie týchto aktivít. Ich úlohu dnes jednoznačne suplujú farmaceutické spoločnosti. Zavedenie zrážkovej dane však predstavuje pre ne zvýšenú administratívnu záťaž, čo sa v konečnom dôsledku môže podpísať pod pokles ich záujmu organizovať a financovať vzdelávacie podujatia. Na strane zdravotníckych pracovníkov, resp. poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tým dôjde k zvýšeniu nákladov na vzdelávanie. V roku 2015 chceme preto podrobne sledovať a analyzovať dosahy zavedenia zrážkovej dane v praxi. Témou minulého roka boli aj úvahy o prenesení finančnej zodpovednosti za likvidáciu nespotrebovaných liekov zo Štátneho ústavu na kontrolu liečiv na farmaceutický priemysel. ADL vyjadrila v tomto smere jednoznačný nesúhlas a tento návrh nakoniec nebol do novely príslušného zákona zakomponovaný.

ADL vlani organizovala niekoľko seminárov zameraných na označovanie výživových doplnkov. Téma označovania výživových doplnkov je stále veľmi aktuálna a rozsiahla, s priamym dosahom na spotrebiteľov. Médiá sa na ňu sústredili najmä pred dvoma rokmi, keď v rámci európskej legislatívy sa prijali zásadné opatrenia na zabezpečenie uvádzania pravdivých a nezavádzajúcich informácií o pozitívnom zložení, vplyve potravín a ich zložiek na zdravie v označovaní, prezentácii a reklame potravín.

Asociácia už niekoľko rokov upozorňuje na dosahy v súvislosti s reexportom liekov. Za jednu z hlavných priorít si kladieme otvorenie témy definovania spotreby liekov v súvislosti s reexportom. Považujeme za nespravodlivé, ak dnes zákon trestá udeľovaním sankcií pri nedostatku konkrétnych liekov na trhu aj výrobcov, ktorí liek pre slovenských pacientov doviezli v dostatočnom množstve.

Orphan lieky

ADL už viackrát v uplynulých rokoch upozornila aj na aktuálny stav v oblasti zriedkavých chorôb a orphan liekov. Týkajú sa úzkej skupiny pacientov, ktorí nemôžu byť vylúčení z liečby a ochudobnení o možnosť inovatívnej liečby. Prehodnotenie existujúcich kritérií pre QALY by umožnilo efektívnejšie zavedenie adekvátnej liečby týchto ochorení. Tém, v rámci ktorých je možné hľadať zlepšenia, je v zdravotníctve veľa, nie vždy však evidujeme zo strany kompetentných orgánov záujem na ich otváraní a prehodnotení. ADL je v tomto smere pripravená byť aj naďalej aktívnym účastníkom legislatívneho procesu.

Povinné vzdelávanie sa pod hrozbou odobratia licencií vyžaduje zo zákona.

zverejnené: 15.01.2015 | počet zobrazení: 36667

počet prístupov od 29.08.2013: 196108
počet prístupov dnes: 54