Ďalšia novela zákona nezabráni uplácaniu

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Tlačové správy » Ďalšia novela zákona nezabráni uplácaniu

etrend.sk, Týždenník TREND, 26.05.2015, Mária Hunková

Päť až desať percent z hodnoty lieku a výlety za hranice. Taká mala byť cena lekárov a lekárnikov, ktorí účelovo pacientom dávali lieky firmy Farmal.

Ide o prípad z Chorvátska, ktorý viedol k obvineniu viac ako 360 zdravotníkov a manažérov spoločnosti. A nie je jediný. Podobnému škandálu sa nevyhli vo Veľkej Británii, v Nemecku či v Česku.

Na Slovensku takéto uplácanie zdravotníkov oficiálne doteraz nebolo prešetrované. Neoficiálne samotní lekári priznávajú návštevy obchodných zástupcov farmafiriem vo svojich ambulanciách, ktoré nie sú vždy nezištné.

Ministerstvo zdravotníctva už v roku 2011 prijalo zákon o liekoch, ktorý mal sprehľadniť toky peňazí medzi farmaceutickými spoločnosťami a zdravotníkmi. Firmy dostali povinnosť priznávať výdavky na marketing a propagáciu, rovnako tak lekári sponzorské dary. Zakrátko sa ukázalo, že zdravotníci túto povinnosť obchádzajú. Buď sa chceli vyhnúť plateniu daní, alebo, ako hovorí prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár, sú tak zaťažení administratívou, že na to zabudli. Farmaceutické spoločnosti napríklad v roku 2013 priznali výdavky na marketing a propagáciu vyše 41 miliónov eur, lekári vykázali príjmy len v desiatkach tisícoch eur.

Po novom aj pokuty

Súčasná vláda preto chystá revíziu zákona o liekoch. Neporiadnych lekárov oslobodí od povinnosti zverejňovať peňažné a nepeňažné plnenia, farmafirmám, naopak, prikáže zverejňovať podrobné dáta. „Pripravená definitívna verzia zákona pokrýva celé spektrum farmaceutického priemyslu,“ hovorí riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky ministerstva zdravotníctva Adam Hlôžka. Povinnosť zverejňovať údaje teda budú mať nielen držitelia registrácie lieku, ale aj výrobcovia, veľkodistribútori a ostatné farmaceutické spoločnosti.

Na novele pracoval rezort rok a pol s Transparency International Slovensko (TIS). Práve tá upozornila na nesúlad dát lekárov a firiem. „Predpokladáme, že ak informácie budú zverejňovať farmafirmy a nie lekári, pokryje sa oveľa väčšia časť tejto spolupráce,“ povedala analytička TIS Zuzana Dančíková. Lepšiu kontrolu si sľubuje aj od nového spôsobu zverejňovania dát. Mala by byť na to zriadená jedna používateľsky jednoduchá stránka. Dohliadať na ňu má ministerstvo a Národné centrum zdravotníckych informácií.

Dáta by sa mali aktualizovať raz za rok a musí byť z nich identifikovateľný konkrétny zdravotník, lieky farmafiriem aj účel spolupráce. Úplnosť a pravdivosť informácií bude preverovať Finančná správa cez účtovníctvo farmafiriem. Prístup k nemu majú vďaka novele zákona o dani, podľa ktorej od začiatku roka musia firmy formou zrážky odvádzať daň za peňažné a nepeňažné sponzorstvo zdravotníkov. „Z účtovníctva bude zrejmé, ktorému platiteľovi dane aké plnenie a v akom čase držiteľ poskytol. Tiež je pravdepodobné, že sa v ňom objavia zápisy priamo či nepriamo súvisiace s prijatím takéhoto plnenia,“ dodáva hovorkyňa správy Patrícia Macíková.

článok na wwww.etrend.sk

zverejnené: 28.05.2015 | počet zobrazení: 36916

počet prístupov od 29.08.2013: 200126
počet prístupov dnes: 45