Naša legislatíva rešpektuje homeopatické lieky

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Tlačové správy » Naša legislatíva rešpektuje homeopatické lieky

Slovenská legislatíva rešpektuje homeopatické lieky ako súčasť liečebného systému

22.6.2016, Bratislava, vydané stanovisko ADL k homeopatickým prípravkom

V súvislosti s medializovanou témou dostupnosti, užívania a propagácie homeopatických prípravkov Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) vyjadruje názor, že je v prvom rade potrebné rešpektovať súčasne platné legislatívne normy, ktoré jasne definujú homeopatické lieky ako lieky, podliehajúce registrácií zo strany Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Homeopatické lieky nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, nepredstavujú tak záťaž pre verejné financie.

Homeopatické lieky sú riadnou súčasťou slovenského liečebného systému a platná legislatíva im priznáva status lieku. Ako vyplýva z § 2, ods. 8 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, homeopatický liek je liek získaný z výrobku, látky alebo z homeopatického základu homeopatickým výrobným postupom opísaným v Európskom liekopise alebo v liekopise platnom v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

ŠÚKL pri registrácii homeopatických liekov postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o lieku. Na homeopatické lieky sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení pojednávajúcich o liekoch aj špecifické časti Zákona o lieku, ktoré presne vymedzujú ako rozsah základných pojmov, tak aj špecifické registračné postupy a požiadavky na dokumentáciu, ktorú je v takomto prípade potrebné predložiť.

Vzhľadom na vyššie uvedené fakty, v súčasnosti neexistuje dôvod na striktné odmietanie homeopatických liekov a ich vyraďovanie z ponuky, či už distribučných spoločností alebo lekární. ADL rešpektuje rôznorodosť názorov na uvedenú problematiku, odporúča ale ísť cestou pragmatickej diskusie na túto tému, nie cestou presadzovania subjektívnych názorov, bez poznania hlbších súvislostí.

zverejnené: 27.06.2016 | počet zobrazení: 26187

počet prístupov od 29.08.2013: 200128
počet prístupov dnes: 47