Nový prezident ADL

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Tlačové správy » Nový prezident ADL

19.4.2016 Bra­tislava, Agentúra SITA, PR Servis, kategória Podnikové info a michalovce.vir­tualne.sk zverejnili novú správu, že Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok má nového prezidenta.

Nový prezident chce pri vedení ADL čerpať zo svojich dlhoročných skúseností v oblasti zdravotníctva. „ADL je organizácia, ktorej sa darí vytvárať a následne i chrániť prienik záujmov našich členov. Napriek faktu, že v uplynulých rokoch vznikli iné asociácie so špecifickým zameraním, výnimočnosť ADL dlhodobo spočíva práve v rozmanitosti jej členov. To nám umožňuje veľmi flexibilne reagovať na situáciu na zdravotníckom trhu v celej jeho šírke. Mojím cieľom je vytvárať platformu, ktorá umožní, aby sme naďalej boli vnímaný ako stabilný a objektívny partner, poskytujúci kvalifikované názory, odrážajúce znalosť lokálneho prostredia a jeho možností“ hovorí nový prezident ADL. Ako ďalej dodáva, cieľom je nielen udržať, ale v rámci možnosti rozšíriť členskú základňu a udržiavať korektné vzťahy s inými zdravotníckymi organizáciami, ako i so zástupcami štátu a príslušných kontrolných orgánov. „ADL je známa svojou kontinuitou v rámci činnosti, preto chcem nadviazať i na kroky mojich predchodcov a naďalej budem podporovať a zasadzovať sa za to, aby ADL bola korektným a profesionálnym iniciátorom i posudzovateľom legislatívnych návrhov a tiež chcem pokračovať v odbornej vzdelávacej činnosti, ktorú rozvíjame tak pre členov asociácie, ako i spoločnosti mimo nej“ uzatvára Koloman Gachall, prezident ADL.

ADL Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „ADL“) je záujmovým združením právnických osôb. Asociácia vznikla v roku 1992 z iniciatívy distribučných spoločností s cieľom riešiť druhotnú insolventnosť spoločností, ktorá komplikovala vzájomné vzťahy dodávateľov i výrobcov liekov. Podarilo sa tak odvrátiť kolaps distribučného reťazca. Od roku 1995 sú v ADL združení aj výrobcovia liekov a majitelia lekární. Medzi hlavné činnosti asociácie patrí iniciácia a aktívna participácia na zmenách legislatívneho procesu v oblasti liekovej politiky, podpora a organizácia vzdelávacích aktivít pre svojich členov, odbornú a pacientsku verejnosť v oblasti liekovej politiky. ADL je členom a aktívne participuje v organizáciách GIRP (medzinárodná organizácia distribútorov liekov) a ZCHFP (Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu), ktorý je členom Tripartity a povinným pripomienkujúcim subjektom čo sa týka legislatívy.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.

E-mail: prservis@sita.sk

zverejnené: 25.04.2016 | počet zobrazení: 26873

počet prístupov od 29.08.2013: 200129
počet prístupov dnes: 48