Overovanie liekov po novom

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Tlačové správy » Overovanie liekov po novom

26. januára 2017 v Zdravot­níckych novinách č. 04/2017 na strane 2, v sekcii Aktuálne:

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, Asociácia generických výrobcov, Asociácia dodávateľov liekov a Slovenská lekárnická komora v súvislosti so zverejnením definitívneho znenia Delegovaného nariadenia Komisie EÚ, 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES vytvorili pracovnú skupinu. Jej cieľom je implementácia ustanovení Delegovaného nariadenia pre podrobné pravidlá bezpečnostných prvkov na obaloch liekov a pre overovanie liekov.

Pracovná skupina vypracovala Memorandum o porozumení zúčastnených subjektov a aktuálne pripravuje založenie Národnej organizácie pre overovanie liekov, zodpovednej za zriadenie registračného systému v zmysle ustanovení Delegovaného nariadenia. Nový systém overovania liekov má pomôcť najmä proti ich falšovaniu. Predpokladá sa, že pilotná fáza overovania sa začne v roku 2018.

zverejnené: 31.01.2017 | počet zobrazení: 28553

počet prístupov od 29.08.2013: 244972
počet prístupov dnes: 260