Národná organizácia pre overovanie liekov

« Späť
Slovenská verzia » Aktuality » Národná organizácia pre overovanie liekov

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)
Asociácia generických výrobcov (GENAS)
Asociácia dodávateľov liekov (ADL)
Slovenská lekárnická komora (SLeK)

organizácie združujúce zástupcov farmaceutických výrobcov – držiteľov povolení na uvedenie na trh, distribútorov liekov a lekárnikov oznamujú, že v súvislosti so zverejnením konečného znenia Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, spoločne vytvorili pracovnú skupinu s cieľom plnej implementácie ustanovení Delegovaného nariadenia pre podrobné pravidlá bezpečnostných prvkov na obaloch liekov a pre overovanie liekov.

Najbližšími krokmi pracovnej skupiny budú vypracovanie Memoranda o porozumení zúčastnených subjektov a príprava založenia neziskového právneho subjektu (Národnej organizácii pre overovanie liekov) zodpovedného za zriadenie registračného systému v zmysle ustanovení Delegovaného nariadenia (kapitola VII, článok 31).

Držitelia rozhodnutí o registrácii liekov, veľkoobchodní distribútori a osoby, ktoré majú povolenie alebo sú oprávnené dodávať lieky verejnosti a zároveň nie sú združení v asociáciách podieľajúcich sa na spoločných aktivitách pracovnej skupiny, ale majú záujem o jej prácu či členstvo v budúcej Národnej organizácii pre overovanie liekov sa môžu prihlásiť v kanceláriách týchto asociácií na adresách:

 

zverejnené: 30.03.2016 | počet zobrazení: 59388

počet prístupov od 29.08.2013: 399677
počet prístupov dnes: 172