ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Vasil


Nové lieky v kategorizačnom zozname

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality » Nové lieky v kategorizačnom zozname

Slovensko patrí v rámci krajín Európskej únie medzi tie štáty, kde úmrtia z kardiovasku­lárnych príčin predstavujú jednu z hlavných príčin mortality. Z hľadiska prevencie veľkých kardiovaskulárnych príhod, ktoré sa premietajú do reálnych nákladov zdravotnej starostlivosti a ukazovateľov kardiovaskulárnej mortality, je kľúčová hypolipidemická liečba, v rámci ktorej existujú lieky, ktoré vedia pacientom výrazne zlepšiť prežívanie. Na tento druh liečby mali doteraz lekári možnosť predpisovať statíny, ezetimib a ich fixné kombinácie, avšak plné využitie potenciálu týchto liekov na Slovensku limitovali ich indikačné obmedzenia v zozname kategorizovaných liekov. Kategorizačná komisia MZ SR prijala na svojom poslednom zasadnutí rozhodnutie o zrušení indikačných a preskripčných obmedzení. Podnet na úpravu indikačných a preskripčných obmedzení iniciovala Slovenská asociácia aterosklerózy. Súčasne bolo rozšírené preskripčné obmedzenie na všetky sily statínov, ezetimibu a ich kombinácií na všeobecných lekárov pre dospelých. Na základe rozhodnutia MZ SR bude môcť všeobecný lekár predpísať liečbu začatú v nemocnici bezodkladne.

Do kategorizačného zoznamu na zasadnutí komisie boli zaradené aj ďalšie štyri lieky s účinnými látkami neratinib, gilteritinib, daratumumab a kombinácia venetoklax a obinutuzumab. Tieto lieky, ako aj ďalšie liečivá zaradené do kategorizačného zoznamu od účinnosti veľkej liekovej novely, sú určené prevažne onkologickým a hematoonkolo­gickým pacientom. Od augusta tohto roka, teda od nadobudnutia účinnosti novely zákona 363/2011 o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, Ministerstvo zdravotníctva SR na základe odporúčania kategorizačnej komisie schválilo 10 inovatívnych liečiv určených na liečbu 15 rôznych indikácií. Profitovať z toho budú najmä pacienti s mnohopočetným myelómom, karcinómom prsníka, karcinómom pľúc alebo s malígnym melanómom. Celkovo sa od začiatku roku 2022 do kategorizačného zoznamu podarilo zaradiť 57 väčšinou inovatívnych liekov, ktoré môžu byť uplatnené na 69 rôznych indikácií.

Zdroj: www.health.gov.sk | (formát PDF, veľkosť 175,3 kB) | (formát PNG, veľkosť 737,5 kB)

« Späť
zverejnené: 18.11.2022 | počet zobrazení: 38945

počet prístupov od 29.08.2013: 965497
počet prístupov dnes: 621