ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Vasil


Novinky v registrácii výživových doplnkov

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality » Novinky v registrácii výživových doplnkov

Pozvánka

V spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár „Novinky v registrácii výživových doplnkov platných od 1.1.2016“, ktorý sa uskutoční 8. marca 2016 v Kongresovej hale hotela HOLIDAY INN na ulici Bajkalská 25/A v Bratislave.

Obsah seminára

Každý, kto umiestňuje výživový doplnok na trh je v plnej miere zodpovedný za jeho zdravotnú bezpečnosť a súlad s príslušnou legislatívou EU a SR. Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 355/2007 Z.z.), podľa ktorej sa nahrádza doterajšia posudzovacia činnosť výživových doplnkov, ktorá je momentálne podmienená rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. oznamovacou povinnosťou žiadateľa bez vydania rozhodnutia ÚVZ SR. Do zákona č. 355/2007 Z. z. sa tiež doplnila povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby predkladať ÚVZ SR oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín na umiestnenie na trh najneskôr v deň jeho umiestnenia na trh, ako aj skutková podstata správneho deliktu za nerešpektovanie tejto povinnosti. Od 1. januára 2016 má podľa § 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z. každý prevádzkovateľ zodpovedný za umiestnenie výživového doplnku na trh v Slovenskej republike (t.j. výrobca, dovozca alebo distribútor) oznamovaciu povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR.

Program seminára

08. marca 2016 (utorok), od 9.00 do 12.00 hod.

08:30 – 09:00
Registrácia účastníkov, občerstvenie
09:00 – 09:10
Otvorenie seminára
09:10 – 10:10
Požiadavky na oznámenie výživových doplnkov Úradu verejného zdravotníctva SR
Prednášajúca: MUDr. Iveta Trusková, PhD., MPH, MHA
10:10 – 10:30
Prestávka s občerstvením
10:30 – 11:30
Výživové doplnky v systéme legislatívy EU
Prednášajúca: MUDr. K.Kromerová
Zodpovedanie všetkých vopred zaslaných otázok, voľná téma podľa potreby účastníkov
12:00 – 12:45
Ukončenie seminára, obed vhotelovej reštaurácii Brasseria

Praktické informácie

Účastnícky poplatok: 180€ /cena vrátane DPH/

Účasť členov ADL: Bezplatná účasť 1. člena ADL,
každý ďalší účastník ADL 50 % zľava /90€ cena vrátane DPH/

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť do 29. februára 2016 zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky na mailovú adresu: office@adl.sk

Otázky k odbornému semináru zasielajte kancelárii ADL do 29. februára 2016 na mailovú adresu: adl@adl.sk

Spôsob úhrady
Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 29. februára 2016 na účet spoločnosti MAD MEDIA s.r.o. (podrobnosti k úhrade účastníckeho poplatku sú uvedené v záväznej prihláške, ktorá je súčasťou pozvánky). V prípade potreby vystavenia zálohovej faktúry prosím kontaktujte vopred kanceláriu ADL. Počet účastníkov je limitovaný; na seminár je potrebné vopred sa prihlásiť; akceptovanie prihlášky potvrdíme e-mailom; Občerstvenie a obed budú pre prihlásených účastníkov zabezpečené v rámci ceny seminára; parkovacie náklady si hradí každý účastník individuálne, na parkovisku pred hotelom je limitovaný počet miest.

Pozvánka spolu so záväznou prihláškou na stiahnutie

« Späť
zverejnené: 12.02.2016 | počet zobrazení: 118461

počet prístupov od 29.08.2013: 965510
počet prístupov dnes: 634