ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MH zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o energodotácie

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality » MH zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o energodotácie

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 21. februára 2022 súbežne dve výzvy, a to výzvu pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a výzvu pre vybrané subjekty verejnej správy. Základnou podmienkou pre podanie žiadosti je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. Mesačný finančný limit pre obe výzvy je 200 tisíc eur. Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky sú uvedené v jednoduchej a prehľadnej forme na webovom sídle ministerstva: energodotacie­.mhsr.sk.

Podľa vedenia MH SR sú žiadosti ešte jednoduchšie ako boli v septembri. Žiadateľ si už nemusí vyplňovať údaje o množstve spotrebovanej energie či cene sám, ale tieto údaje systém automaticky stiahne z údajov od dodávateľov energií.

Výzva pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť

Žiadosť o kompenzácie môže podať každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov alebo služieb na trhu. Žiadosť môžu podať i rôzne kultúrne, občianske či iné združenia. Oprávneným obdobím, za ktoré môže subjekt požiadať o kompenzáciu, bude postupne prvý kvartál – 1. januára 2023 až 31. marca 2023. Žiadosť je možné podať za jednotlivé mesiace alebo súhrnne do konca júna 2023.

Výzva pre vybrané subjekty verejnej správy

Žiadosť o kompenzácie vysokých cien elektrickej energie alebo zemného plynu môžu podať vybrané subjekty z radov verejnej správy, ktorých zoznam je zverejnený na webovom sídle ministerstva ako „Zoznam oprávnených vybraných subjektov verejnej správy“. Oprávneným príjemcom dotácie môže byť v tomto prípade právnická osoba zapísaná v štatistickom registri organizácií v sektore verejnej správy podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Školy a školské zariadenia, ktoré nie sú uvedené v zozname oprávnených vybraných subjektov verejnej správy, nájdu informácie o poskytnutí finančných prostriedkov na stránke: https://www.minedu.sk/…cien-energii.

Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzvach, bude poskytnutá dotácia vo výške 80% oprávnených nákladov. Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu alebo elektriny v MWh, ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu lebo elektriny vyjadrenú v €/MWh. Uvedené zvýšenie ceny sa vypočítava ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 €/MWh alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 €/MWh.

Vzorec pre výpočet výšky dotácie na elektrinu:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v € – 199) x 0,8

Vzorec pre výpočet výšky dotácie na plyn:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v € – 99) x 0,8

Ministerstvo hospodárstva zároveň prosí žiadateľov o dôkladné oboznámenie sa s informáciami a podmienkami na predkladanie výziev, rovnako ako s návodom na vyplnenie žiadosti, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle ministerstva. Na webovej stránke energodotacie­.mhsr.sk nájdu žiadatelia aj odpovede na často kladené otázky. V prípade potreby je k dispozícii taktiež podporný tím, ktorý bude žiadateľom poskytovať potrebnú súčinnosť na e-mailovej adrese energodotacie@mhsr.sk.

Zdroj: Tlačový odbor MH SR | www.mhsr.sk | (formát PDF, veľkosť 939,8 kB) | (formát PNG, veľkosť 1,9 MB)

« Späť
zverejnené: 25.02.2023 | počet zobrazení: 26058

počet prístupov od 29.08.2013: 965504
počet prístupov dnes: 628