Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Oto


ÚDZS vydal správu o hospodárení za 1. polrok 2023

« Späť
Slovenská verzia » Aktuality » ÚDZS vydal správu o hospodárení za 1. polrok 2023

ÚDZS vykázal celkové príjmy k 30. júnu 2023 vo výške 47 937 tisíc €, z čoho príjmové finančné operácie predstavovali čiastku 47 202 tisíc € a nedaňové príjmy, granty a transfery predstavovali čiastku 735 tisíc €. Príjmy z činnosti úradu za 1. polrok 2023 boli v sume 526 tisíc €, čo predstavuje plnenie na 70,1 % z ročných plánovaných predmetných príjmov. Táto príjmová položka sa skladá z dvoch častí:

  • príjmy z činnosti SLaPA pracovísk,
  • poplatky za administratívne činnosti úradu.

Výdavky úradu na rok 2023 boli rozpočtované na úrovni 26 643 tisíc €. Za 1. polrok 2023 boli skutočné výdavky v objeme 11 745 tisíc €, čo predstavuje 44,1 % z rozpočtu na rok 2023. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 boli výdavky vyššie o 1 606 tisíc €. Medziročný nárast zaznamenali mzdové výdavky, tovary a služby, bežné transfery, mierny pokles kapitálové výdavky.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad") predkladá správu o hospodárení za príslušný polrok. Úrad je podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.") povinný predložiť vláde správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka do troch mesiacov po skončení kalendárneho polroka. Strategické priority úradu sa zameriavajú na dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, súdne lekárstvo a patologickú anatómiu a dohľad nad verejným zdravotným poistením.

Zdroj: www.udzs-sk.sk | Vestník číslo 14/2023 ÚDZS (formát PDF, veľkosť 1,3 MB)

zverejnené: 31.10.2023 | počet zobrazení: 1353

počet prístupov od 29.08.2013: 829763
počet prístupov dnes: 345