ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

meniny má Marek


Aktuality

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality

Nová zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo publikáciu „Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2022“, ktorá prináša prierezový pohľad na rezort zdravotníctva a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku. Štatistické informácie sú prezentované v textovej, tabuľkovej a grafickej forme. Ide v poradí už o 30. vydanie…

Viac »
zverejnené: 29.12.2023 | počet zobrazení: 5817

Slovensko patrí medzi lídrov v počte vyhodených vakcín proti Covid–19

Krajiny Európskej únie od roku 2020 spoločne dodali 1,5 miliardy dávok vakcín proti ochoreniu Covid–19. V prepočte to predstavuje cca tri dávky na každú osobu v Európe. Podľa servera Politico bolo vyhodených najmenej 215 miliónov dávok vakcín zakúpených krajinami EÚ a odhadovaná strata predstavuje 4 mld. €. Značná časť vakcín bola zakúpená na vrchole pandémie v roku 2021, kedy EÚ uzavrela kontrakt na nákup 1,1 mld. dávok od firiem Pfizer a BioNTech…

Viac »
zverejnené: 19.12.2023 | počet zobrazení: 6347

Prvý unijný zoznam kritických liekov

Európska komisia spolu s Európskou liekovou agentúrou a riaditeľmi liekových agentúr členských štátov zverejnila zoznam kritických liekov. Zoznam obsahuje viac než 200 liečiv používaných v humánnych liekoch, ktoré sa považujú za kritické a sú v zdravotníckom systéme ťažko nahraditeľné. Obsahuje liečivá pokrývajúce široké spektrum terapeutických oblastí a zahŕňa aj vakcíny a lieky na zriedkavé choroby. Zoznam kritických liekov sa v roku 2024 rozšíri a následne sa bude každý rok aktualizovať. Na jeho príprave sa aktívne podieľal aj slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)…

Viac »
zverejnené: 15.12.2023 | počet zobrazení: 8148

V zdravotníctve vlani pracovalo 118 363 ľudí, viac žien ako mužov

Medziročne pribudlo v minulom roku 1 037 pracovníkov v zdravotníctve, z toho 1 026 zdravot­níckych pracovníkov a 45 štátnych zamestnancov. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Z celkového počtu bolo 74,2 % zdravotníckych pracovníkov, najväčší podiel tvorili sestry. Od roku 2009 kontinuálne stúpa počet lekárov a postupne narastá aj počet…

Viac »
zverejnené: 13.12.2023 | počet zobrazení: 7746

Pozor na závažné vedľajšie účinky pri liekoch obsahujúcich pseudoefedrín

Výbor pre hodnotenie rizík liekov Európskej liekovej agentúry (PRAC) odporučil prijatie nových opatrení v súvislosti s liekmi obsahujúcimi pseudoefedrín. Výbor odporúča aby sa nepodávali pacientom s neliečeným alebo na liečbu rezistentným vysokým krvným tlakom a pacientom so závažným akútnym alebo chronickým ochorením obličiek a pacientom, ktorým zlyhávajú obličky…

Viac »
zverejnené: 07.12.2023 | počet zobrazení: 11532

Pozor na správny postup pri výdaji liekov na predpis

V súvislosti s nárastom subjektov, ktoré ponúkajú pacientom obstaranie liekov na lekársky predpis, upozorňuje ŠÚKL pacientov, že takéto lieky sa môžu vydávať výlučne v lekárňach alebo zákonom stanovených zdravotníckych zariadeniach. Výdaj liekov v lekárni je druh zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje lekárnik pacientovi. Výdaj môže urobiť len osoba, ktorá získala príslušné vysokoškolské vzdelanie a má na lekárenskú činnosť povolenie…

Viac »
zverejnené: 27.11.2023 | počet zobrazení: 9078

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti klesá, zvýšiť ju môže telemedicína

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti podľa OECD klesá, zvýšiť ju môže telemedicína

OECD sa v najnovšej analýze výkonnosti zdravotníckych systémov v členských krajinách „Health at a Glance 2023 OECD Indicators“ zameriava okrem iného aj na digitálnu pripravenosť zdravotníckych systémov krajín OECD. Definuje, prečo by mali krajiny urýchliť digitálnu transformáciu zdravotníctva a upozorňuje na jej obrovský potenciál…

Viac »
zverejnené: 21.11.2023 | počet zobrazení: 9265

Slovensko patrí ku krajinám s najnižšou dĺžkou života

Slovensko patrí podľa OECD ku krajinám s najnižšou priemernou dĺžkou života

OECD vydala každoročnú kľúčovú publikáciu z oblasti zdravia – Health at a Glance 2023 OECD Indicators, ktorá poskytuje komplexný súbor ukazovateľov zdravia obyvateľstva a výkonnosti zdravotníckych systémov v členských krajinách OECD a v kľúčových rozvíjajúcich sa ekonomikách. Zahŕňajú zdravotný stav, rizikové faktory zdravia, prístup k zdravotnej starostlivosti a jej kvalitu a zdroje systému zdravotníctva. Analýza vychádza z najnovších porovnateľných oficiálnych národných štatistík a ďalších zdrojov…

Viac »
zverejnené: 20.11.2023 | počet zobrazení: 8867

Stúpa počet detských pacientov odkázaných na inzulín

Podľa dát NCZI je na Slovensku sledovaných až 349 595 pacientov s cukrovkou. Vo svete trpí týmto ochorením približne 422 miliónov ľudí a pripisuje sa mu ročne až 1,5 milióna úmrtí…

Viac »
zverejnené: 16.11.2023 | počet zobrazení: 9572

Výzva pre držiteľov registrácie liekov na registráciu kontaktných osôb

ŠÚKL pripomína a zároveň opäť vyzýva držiteľov registrácie liekov na registráciu kontaktných osôb pre dodávky a dostupnosť liekov (Industry Single Point of Contact (i-SPOC) for supply and availability) prostredníctvom IRIS platformy Európskej liekovej agentúry…

Viac »
zverejnené: 14.11.2023 | počet zobrazení: 8000

Ročné správy o stave klinického skúšania sa odkladajú, čaká sa na usmernenie

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vydal oznam pre zadávateľov klinických skúšaní týkajúci sa odkladu povinnosti podávania ročnej správy o aktuálnom stave týchto skúšaní v zmysle nariadenia č. 536/2014 smerom k ŠÚKL a Etickej komisii pre klinické skúšania…

Viac »
zverejnené: 13.11.2023 | počet zobrazení: 7843

Všetky tri zdravotné poisťovne vykázali stratu

Všetky tri zdravotné poisťovne vykázali k 30.09.2023 stra­tu, VšZP aj rekordný prepad základného imania

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou však napriek zápornému výsledku všetkých troch poisťovní potvrdil, že sú platobne schopné a svoje záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti si plnili v zákonných lehotách.

Viac »
zverejnené: 11.11.2023 | počet zobrazení: 8935

Každý môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je garanciou toho, aby lieky prichádzajúce na Slovensko boli kvalitné, účinné a bezpečné. Všetky lieky však majú aj svoje nežiaduce účinky, ktoré sa môžu, ale nemusia u každého prejaviť. Hlásenia o nich sú z hľadiska sledovania bezpečnosti liekov preto nesmierne dôležité…

Viac »
zverejnené: 09.11.2023 | počet zobrazení: 9151

Ukončenie výroby Integrilinu

Spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK) s okamžitou platnosťou ukončuje výrobu Integrilinu. Toto rozhodnutie je založené na probléme s dodávkami eptifibatidu, liečiva v lieku Integrilin. Ukončená bude výroba oboch liekových foriem Integrilinu (2 mg/ml injekčný roztok a 0,75 mg/ml infúzny roztok), ktoré sú v súčasnosti dostupné v Európskej únii (EÚ) a Integrilin bude stiahnutý z trhu EÚ. Rozhodnutie sa vzťahuje na nasledujúce regióny/trhy, kde je GSK držiteľom rozhodnutia o registrácii li­eku…

Viac »
zverejnené: 07.11.2023 | počet zobrazení: 9704

ÚDZS vydal správu o hospodárení za 1. polrok 2023

ÚDZS vykázal celkové príjmy k 30. júnu 2023 vo výške 47 937 tisíc €, z čoho príjmové finančné operácie predstavovali čiastku 47 202 tisíc € a nedaňové príjmy, granty a transfery predstavovali čiastku 735 tisíc €…

Viac »
zverejnené: 31.10.2023 | počet zobrazení: 10044

Nové obmedzenia pri liečbe topiramátom v tehotenstve

Topiramát užívaný počas tehotenstva môže spôsobiť závažné vrodené malformácie a obmedzenie rastu plodu. Najnovšie údaje tiež naznačujú možné zvýšené riziko neurovývinových porúch (NDD) vrátane porúch autistického spektra, mentálneho postihnutia a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) pri používaní topiramátu počas tehotenstva…

Viac »
zverejnené: 30.10.2023 | počet zobrazení: 9661

ŠÚKL vypracoval tretie vydanie Slovenského farmaceutického kódexu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, v spolupráci so Slovenskou liekopisnou komisiou zloženou z expertov v oblasti farmaceutických vied a ďalšími odborníkmi, pripravili tretie vydanie Slovenského farmaceutického kódexu (SFK). Kódex je súbor technických požiadaviek…

Viac »
zverejnené: 27.10.2023 | počet zobrazení: 8222

Výskyt falzifikátov lieku na cukrovku

ŠÚKL upozornil na prípad falšovania lieku Ozempic, ktorý sa v uplynulých mesiacoch čoraz viac spája nielen s liečbou diabetu, ale aj chudnutím. Liek obsahuje liečivo semaglutid, pomáha telu znižovať hladinu cukru v krvi, ak je príliš vysoká a napomáha aj predchádzať ochoreniu srdca. Liek sa používa na liečbu dospelých (vo veku 18+ rokov) s cukrovkou 2. typu…

Viac »
zverejnené: 19.10.2023 | počet zobrazení: 9544

Podľa predbežných údajov zmení zdravotnú poisťovňu 170 000 poistencov

Poistenci, ktorí sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu majú po prvý krát aj možnosť späť vzatia prihlášky a urobiť tak môžu do 31. októbra 2023.

Viac »
zverejnené: 16.10.2023 | počet zobrazení: 9035

Všeobecní lekári a pediatri môžu získať 80 000 na novú ambulanciu

Ministerstvo zdravotníctva zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Všeobecní lekári a pediatri môžu po novom získať príspevok až do výšky 80-tisíc Eur. Na rozdiel od predchádzajúcej podpory bude suma vyplatená jednorazovo Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov Eur.

Viac »
zverejnené: 12.10.2023 | počet zobrazení: 9561


počet prístupov od 29.08.2013: 925325
počet prístupov dnes: 575