ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Bohuslav


Všetky tri zdravotné poisťovne vykázali stratu

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality » Všetky tri zdravotné poisťovne vykázali stratu

Všetky tri zdravotné poisťovne vykázali k 30.09.2023 stra­tu, VšZP aj rekordný prepad základného imania

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou však napriek zápornému výsledku všetkých troch poisťovní potvrdil, že sú platobne schopné a svoje záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti si plnili v zákonných lehotách.

Výsledky hospodárenia ZP:

  • VšZP dosiahla stratu vo výške 107,9 mil. €,
  • ZP Dôvera stratu vo výške 5,7 mil. €
  • a ZP Union stratu vo výške 8,3 mil. €

VšZP vykazuje záporné vlastné imanie v hodnote – 66,8 mil. €. Z dôvodu zlej hospodárskej situácie a prehlbujúcej sa straty uložilo Ministerstvo zdravotníctva SR z pozície jediného akcionára štátnej VšZP v priebehu roka 2023 povinnosť prijať úsporné opatrenia podľa tzv. akčného plánu, a to v celkovej hodnote 51,7 mil. €. Vyhodnotenie akčného plánu s dosiahnutou výškou úspor sa uskutoční ku koncu roka 2023. Úrad očakáva zlepšenie informačných tokov medzi štátnou VšZP a Ministerstvom zdravotníctva SR ako jej jediným akcionárom, ktoré prinesú férové a transparentné ceny voči všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vrátane spustenia DRG a minimalizuje sa tak plytvanie zdrojmi.

Dňa 28.09.2023 Mi­nisterstvo financií SR (MF SR) realizovalo rozpočtové opatrenie č. 73/2023, ktorým sa zvýšila platba za poistencov štátu o 316 mil. € pre celý sektor, ktorý bol vzhľadom na situáciu v roku 2023 podľa ministerstva podfinancovaný ako celok. Z uvedenej sumy je pritom 55 % určených pre VšZP a 45 % pre súkromné poisťovne. Z celkovej schválenej čiastky bola zdravotným poisťovniam v septembri uvoľnená jedna štvrtina. Celková suma na poistné za poistencov štátu na rok 2023 tak bola zvýšená na sumu 2,081 mld. €, platba na poistenca štátu sa týmto dofinancovaním dostáva na úroveň 60 € mesačne za poistenca. Pre porovnanie, v susednej Českej republike bola v roku 2022 platba za poistenca štátu na úrovni približne 72 € a v tomto roku 80 € mesačne.

Bývalý minister zdravotníctva podľa ÚDZS svojím podpisom Memoranda č. 1012/2023 z októbra 2023 zabezpečil, že z navýšenia platby za poistencov štátu, ktorá predstavuje už spomenutých 316 mil. €, nebudú môcť byť aspoň tento rok vyplatené žiadne dividendy súkromným akcionárom. Úrad v tejto súvislosti očakáva rovnaké opatrenie od novej ministersky zdravotníctva aj po 1. januári 2024.

ÚDZS poukazuje na to, že „naďalej pretrváva stav, keď štát nemá v rukách účinné nástroje včasného varovania, ktoré by vytvárali väčší tlak na finančnú disciplínu zdravotných poisťovní, ktoré hospodária tento rok so zdravotnými odvodmi v objeme približne 7 miliárd €“ a privíta legislatívne zmeny v tejto oblasti. Od začiatku roka 2023 bola úradu odňatá kompetencia nariadiť ozdravný plán zdravotnej poisťovni v prípade poklesu vlastného imania pod zákonom stanovenú výšku 16,6 mil. €. Momentálne neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by definovala požiadavky na výšku vlastného imania zdravotnej poisťovne alebo iných ukazovateľov podľa európskeho štandardu. Úrad opakovane upozorňuje, že na Slovensku s výnimkou platobnej schopnosti absentuje efektívny finančný dohľad nad zdravotnými poisťovňami.

V súvislosti s ďalšími vývojom hospodárskej situácie ÚDZS upozorňuje na správne nastavenie rozpočtu a regulačných rámcov zo strany MZ SR pre rok 2024 a to v oblasti reálneho odhadu príjmov zo strany ekonomicky aktívnych poistencov, stanovenie programovej vyhlášky, ktorou MZ SR určuje zdravotným poisťovniam minimálnu výšku výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a zavedenie úhrad podľa klasifikačného systému DRG, či efektívnu kategorizáciu liekov.

Zdroj: www.udzs-sk.sk | (formát PNG, veľkosť 1,7 MB)

ZDROJ:

« Späť
zverejnené: 11.11.2023 | počet zobrazení: 14298

počet prístupov od 29.08.2013: 993571
počet prístupov dnes: 967