ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Bohuslav


Aktuality

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality

Respirátory prestanú byť povinné

Od pondelka 15. mája 2023 sa ruší povinnosť nosenia respirátorov v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach a v zariadeniach sociálnych služieb.

Úrad verejného zdravotníctva ruší s účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 vyhlášku…

Viac »
zverejnené: 12.05.2023 | počet zobrazení: 25379

ŠÚKL sťahuje z trhu vybrané šarže lieku Atropine Sulphate

Štátny ústav pre kontrolu liečiv rozhodol o stiahnutí liečiva Atropine Sulphate vybraných čísiel šarží…

Viac »
zverejnené: 28.04.2023 | počet zobrazení: 22571

Schválená novela na podporu nekomerčných klinických skúšaní

Vláda schválila novelu týkajúcu sa podpory nekomerčných klinických skúšaní a opäť mení systém predpisovania liekov.

Vláda SR na svojom poslednom zasadnutí na návrh MZ SR schválila novelu zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Cieľom novely je upraviť nedostatky, ktoré okrem iného vyplynuli z implementovania viacerých nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ…

Viac »
zverejnené: 18.04.2023 | počet zobrazení: 24198

MZ cúva od zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ustupuje od zámeru zriadiť štátnu distribučnú spoločnosť na dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok. Rezort priznáva, že z návrhu sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) nepodarilo odstrániť viaceré zásadné pripomienky týkajúce sa najmä financovania spoločnosti. Na štátnu distribučnú spoločnosť v 100% vlastníctve štátu MZ SR žiadalo pôvodne vyčleniť finančné aktíva v celkovej sume 15 miliónov €, ako vklad do základného imania…

Viac »
zverejnené: 05.04.2023 | počet zobrazení: 24306

Do zdravotníctva v roku 2023 poputuje 8,1 miliardy €

MZ SR zverejnilo v Zbierke zákonov (www.slov-lex.sk) vyhlášku, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023…

Viac »
zverejnené: 04.04.2023 | počet zobrazení: 24430

Štatistika činnosti ŠÚKL za rok 2022

Prehľad činnosti štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) za rok 2022.

Viac »
zverejnené: 24.03.2023 | počet zobrazení: 27233

EMA vo februári 2023 schválila používanie nových liekov

Európska lieková agentúra dala vo februári zelenú 8 novým liekom. Väčšina je určená na liečbu zriedkavých chorôb. Výbor EMA pre humánne lieky odporučil udeliť povolenie na uvedenie na trh pre lieky Akeega, Vafseo, Bekemv, Elfabrio, Hyftor, Opzelura, Tibsovo a jeho duplikát Tidhesco a&mnbsp;Valneva . EMA naopak vo februári stiahla žiadosť o rozšírenie terapeutickej indikácie Buvidalu a zamietla žiadosť o registráciu známej terapie na Covid-19 u dospelých pacientov…

Viac »
zverejnené: 09.03.2023 | počet zobrazení: 31867

EMA zamietla registráciu lieku na Covid-19 Lagevrio

Európska lieková agentúra (EMA) vo februári zamietla žiadosť o registráciu známej terapie (s účinnou látkou molnupiravir) na Covid-19 u dospelých pacientov. Preskúmanie žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh sa začalo 23. novembra 2021. EMA dospela k záveru, že v prípade lieku s účinnou látkou molnupiravir nebol preukázaný priaznivý pomer prínosov a rizík pri liečbe Covid-19, a preto odporučila registráciu zamietnuť…

Viac »
zverejnené: 01.03.2023 | počet zobrazení: 32408

Svetový deň obezity sa blíži

Viac ako 60% slovenskej populácie žije s nadváhou alebo obezitou a mnohí si ani neuvedomujú, ako ohrozuje ich životy a zdravie. Obezita má veľa príčin a je vstupnou bránou pre väčšinu ochorení, ako je cukrovka 2. stupňa, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, choroby pohybového aparátu a ďalšie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je obezita jednou z najväčších výziev verejného zdravia 21. storočia, keďže jej prevalencia sa v mnohých európskych krajinách od 80. rokov strojnásobila. A práve tejto téme je venovaná sobota 4. marca 2023 – Svetový deň obezity (World Obesity Day), kedy sa uskutočnia rôzne podujatia…

Viac »
zverejnené: 27.02.2023 | počet zobrazení: 31768

MH zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o energodotácie

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 21. februára 2022 súbežne dve výzvy, a to výzvu pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a výzvu pre vybrané subjekty verejnej správy. Základnou podmienkou pre podanie žiadosti je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. Mesačný finančný limit pre obe výzvy je 200 tisíc eur. Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky sú uvedené v jednoduchej a prehľadnej forme na webovom sídle ministerstva: energodotacie­.mhsr.sk.

Viac »
zverejnené: 25.02.2023 | počet zobrazení: 29160

Energetické poradenstvo pre malé a stredné podniky

Od jesene roku 2021 sme svedkami nárastu cien na zemného plynu a elektrickej energie na burzách. Primárnym dôvodom bolo obmedzovanie ponuky oboch komodít, jednak účelovo (Rusko) a jednak z dôvodu porúch, opráv, či nevhodných klimatických podmienok pre výrobu elektrickej energie. Situáciu eskalovala vojna medzi Ruskom a Ukrajinou a postupný pokles dodávok zemného plynu z Ruska (trhový podiel klesol zo 40% na 7%), ktorý nebol dostatočne kompenzovaný úsporami a dodávkami z iných zdrojov. Cena kulminoval na prelome augusta a septembra, pri dodávke na nasledujúci deň, pri plyne na úrovni 340 €/MWh a pri elektrickej energii, viac ako 1000 €/MWh…

Viac »
zverejnené: 21.02.2023 | počet zobrazení: 32204

Návrh na zriadenie štátnej distribučky v pripomienkovom konaní

Štát neustupuje zo svojich plánov na zriadenie vlastnej distribučnej spoločnosť na dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Návrh koncepcie už predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do medzirezortného pripomienkového konania. Štátna distribučná spoločnosť v 100% vlastníctve štátu si vyžiada vyčleniť finančné aktíva v celkovej sume 15 miliónov € ako vklad do základného imania…

Viac »
zverejnené: 21.02.2023 | počet zobrazení: 30384

ŠÚKL sťahuje z trhu 4 šarže lieku Fraxiparine

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí štyroch šarží lieku Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml, sol inj 10×1 ml/9,5 KU (striek. inj. skl. napl.) z trhu. Konkrétne ide o šarže 8297, 8297 A, 8297 AA, 8297 AB, s dátumom expirácie 02/25…

Viac »
zverejnené: 08.02.2023 | počet zobrazení: 28862

Generálny pardon Sociálnej poisťovne

Od februára 2023 začína platiť generálny pardon pre fyzické, ale i právnické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni. Dotkne sa 353,8 tisíca zamestnávateľov, 497,7 tisíca samostatne zárobkovo činných osôb a vyše 218 tisíc fyzických osôb. Základnou podmienkou odpustenia penále je zaplatiť dlžnú sumu poistného (istinu) najneskôr do konca augusta 2023. Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť už to predpísané, ak vzniklo pred júlom 2022. V prípade, ak nebude pohľadávka do konca augusta 2023 vysporiadaná, práva poisťovne voči dlžníkovi nezanikajú a môže naďalej pokračovať vo vymáhaní pohľadávky…

Viac »
zverejnené: 01.02.2023 | počet zobrazení: 34995

ŠÚKL sťahuje z trhu 6 šarží lieku Diprophos

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu liek Diprophos na zmiernenie zápalov pri závažných ochoreniach, sus inj 5×1 ml (amp. inj.), kód ŠÚKL: 24865, č. šarží: W030209, W025177, W014612, W005636, W001990, U034871 z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Dôvodom stiahnutia uvedených šarží lieku je prítomnosť cudzorodých častíc v suspenzii…

Viac »
zverejnené: 29.01.2023 | počet zobrazení: 26392

Zmena legislatívy nezablokovala reexport liekov

Slovenská lekárnická komora (SLeK) a vedenie ŠÚKL skonštatovali, že za nedostupnosťou liekov je stále aj ich reexport do zahraničia. Reexport sa týka vo všeobecnosti liekov, ktoré majú vyššiu cenu alebo sú pre cenovú reguláciu na Slovensku lacnejšie, ako v zahraničí. Ide najčastejšie o…

Viac »
zverejnené: 26.01.2023 | počet zobrazení: 28285

Exspirácia vakcín proti COVID-19

K 31.12.2022 ex­pirovalo 165 000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID–19.

Viac »
zverejnené: 23.01.2023 | počet zobrazení: 28452

Výber lieku na recept v rámci EÚ

Výber lieku na slovenský recept je možný v rámci celej EÚ, má to však svoje pravidlá.

Vyzdvihnúť si liek na recept, ktorý na Slovensku nie je dostupný, je možné v rámci lekárne v inej krajine Európskej únie. Umožňuje to smernica o cezhraničnej starostlivosti, ktorá bola prijatá ešte v októbri 2013 a umožňuje vzájomné uznávanie lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte…

Viac »
zverejnené: 16.01.2023 | počet zobrazení: 30661

Slovensko čelí problému s dostupnosťou liekov

Výpadky v dodávkach liekov sa týkajú širokého radu liekov, od liekov na chronické ochorenia, pre detskú populáciu, liekov na recept, ako aj voľno-predajných liekov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) evidujú zvýšený počet otázok o prerušení či zrušení dodávok liekov. Pre tlačovú agentúru TASR MZ SR uviedlo, že spoločne so ŠÚKL nedisponujú zákonnými mechanizmami, ktoré by im umožňovali pri mimoriadnej a nepredvídateľnej situácii zabezpečiť dodatočné dodávky liekov na slovenskom trhu. V prípade, ak liek nie je dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas 60 po sebe nasledujúcich dní, na základe platnej legislatívy môže ministerstvo rozhodnúť o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov…

Viac »
zverejnené: 12.12.2022 | počet zobrazení: 33855

ŠÚKL sťahuje z trhu dve šarže lieku NEUROL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí z trhu lieku NEUROL 0,25, tbl 30×0,25 mg (blis. PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 91788, č. šarží: 2130921, 2140921 z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Dôvodom stiahnutia predmetných šarží z trhu sú výsledky mimo špecifikáciu v parametri obsah neznámej nečistoty…

Viac »
zverejnené: 12.12.2022 | počet zobrazení: 36785


počet prístupov od 29.08.2013: 993549
počet prístupov dnes: 945