Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Nina


Nedostatok liekov a reexport do zahraničia

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Napísali o nás » Nedostatok liekov a reexport do zahraničia

Kedy sa to skončí?

Nedostatok liekov a reexport liekov zo Slovenska do zahraničia. To sú dva problémy, ktoré v poslednom období extrémne trápia lekárnikov, lekárov a slovenských pacientov. Podcenený problém naberá na obrátkach, keďže v mnohých prípadoch pacientom chýbali životne dôležité lieky. Medzi lekárnikmi panuje nervozita, neistota i hnev, medzi pacientmi zase strach. Ako však vyriešiť túto situáciu? Vynárajú sa tri možnosti, ktoré by eventuálne mohli raz a navždy problém s nedostatkom liekov vyriešiť. Prvou je stanovenie nutnosti zabezpečiť kategorizovaný liek pre pacienta do 24 hodín. Druhou možnosťou je navýšiť cenu liekov, aby reexport do zahraničia nebol výhodným biznisom. Posledným variantom je zmeniť systém spolupráce s poisťovňami, ktoré by si mali „vysúťažiť“ opciu na dané kategorizované lieky, no tak, aby zabezpečili 24-hodinovú lehotu vyplývajúcu z legislatívy. Existujú však i ďalšie možnosti ako zastaviť obchodovanie s liekmi? V júnovej polemike Lekárnika sme sa na konkrétne návrhy, ako zabrániť nedostatku liekov a reexportu do zahraničia, opýtali zdravotníckych inštitúcií, asociácií, no najmä lekárnikov z praxe, ktorí sa s problémom reexportu stretávajú dennodenne vo svojich lekárňach.

Otázky

  1. V čom vidíte príčinu nedostatku liekov pre slovenských pacientov?
  2. Aké konkrétne riešenia navrhujete, aby sa zabránilo reexportu a nedostatku liekov na Slovensku?

Odpovede

PharmDr. Koloman Gachall
Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
prezident

  1. Príčiny nedostupnosti liekov môžu byť rôzne, ale za rastúcou nedostupnosťou je treba vidieť hlavne reexport liekov. Problém reexportu liekov vyplýva z pravidiel nastavených v systéme. Na jednej strane nejde o nelegálnu činnosť, na strane druhej však vzniká vážny problém s prioritným uspokojením potrieb slovenských pacientov. Systém je dnes jednoznačne zaujímavým pre obchod, nie pre zabezpečenie efektívnej zdravotnej starostlivosti. Atraktivita našich liekov vyplývajúca z nízkych cien a slabá regulácia vývozu vytvára situáciu, ktorej sme svedkami. Je preto na mieste položiť si otázku, na čo je pacientovi lacný liek, ak sa k nemu nevie reálne dostať.
  2. Reexport nie je možné zakázať, je ale možné ho regulovať, a to nielen dôsledným monitoringom, ale i vytváraním legislatívnych opatrení. Umožňuje to tiež Zmluva o fungovaní EÚ, ktorá v rámci ustanovení článkov 34 a 35 nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru, ak sú okrem iného odôvodnené ochranou zdravia a života ľudí. Samozrejme, zákazy a obmedzenia nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi.
  • Existuje teda celý rad možností, ako daný stav upraviť na prijateľnú úroveň či už ide napríklad o zverejňovanie zamýšľaných reexportov, zavedenie zákazu predaja liekov z lekární do distribučných spoločností a, samozrejme, prehodnotenie pravidiel v oblasti cenovej regulácie. Na Slovensku rastie počet distribučných spoločností, čo by logicky malo viesť k zlepšeniu zásobovania lekární. Opak je však pravdou. Jednou z ciest je preto tiež prehodnotenie kritérií pre udeľovanie povolení pre jednotlivé distribučné spoločnosti. Ďalšou z možností je zadefinovať a priebežne upravovať skupinu liekov, ktoré sú z hľadiska ceny a množstva najatraktívnejšie pre reexport a umožniť ich vývoz len v prípade, ak nebude ohrozená spotreba na recepty, atď. Ciest na zlepšenie je veľa, musí sa však o nich začať reálne pragmaticky diskutovať a začať realizovať jednotlivé kroky, ktoré povedú k zlepšeniu situácie na trhu.
  • V tejto chvíli evidujeme vyhlásenia ministra zdravotníctva T. Druckera, ktorý zverejnil, že plánuje na septembrovú schôdzu parlamentu predložiť návrh legislatívy, ktorá bude uvedený problém riešiť. Vzhľadom na to, že zatiaľ nepoznáme obsah navrhovaných zmien, nie je možné sa k nim vyjadriť. ADL je však pripravená spolupracovať a aktívne sa zapojiť do legislatívneho procesu.

 

Všetky odpovede z rubriky POLEMIKA v časopise Lekárnik 06/2016 (formát PDF, veľkosť 8,1 MB)

zverejnené: 24.06.2016 | počet zobrazení: 24324

počet prístupov od 29.08.2013: 200137
počet prístupov dnes: 56