Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

meniny má Marcela


Overovanie originality liekov - správy z ÚPLS SR

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Napísali o nás » Overovanie originality liekov - správy z ÚPLS SR

Lekárnik, Ročník XXIII., číslo 09, september 2018, str. 25

Lekárnik správy z ÚPLS SR

Overovanie originality liekov – prečo v lekárňach?

Odpovedá:
PharmDr. Beata Valocká
Únia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti SR

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je podstatné, aby sa pacienti liečili nefalšovanými liekmi. Kde si majú pacienti vyberať svoje lieky, aby predišli riziku vydania falšovaného lieku? Je na Slovensku vôbec možné vydať v lekárni liek na recept falšovaný?

1

Zákon č. 362/2011 Z. z. presne defi nuje, že poskytovateľ lekárenskej starostlivosti je povinný nakupovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny len od distribútorov, ktorí majú povolenie na túto činnosť. V rámci kontrolnej činnosti inšpektori ŠÚKLu vyžadujú preukázanie povolení distribútorov, od ktorých lekáreň nakupuje lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Výrobcovia a držitelia registrácie liekov dodávajú do distribučných skladov sortiment v originálnych baleniach a neporušených obaloch. Môžu distribútori dodať do lekárne falšovaný liek? Domnievame sa, že súčasné pravidlá a legislatíva v distribúcií a výdaji liekov na recept dokonale vylučuje výdaj falzifi kátov v lekárňach. ÚPLS SR podala dňa 16. 7. 2018 žiadosť na ŠÚKL o informácie:

  • počet hlásení o podozrení na falšovaný liek z hľadiska jeho totožnosti, histórie, či pôvodu od výrobcov, distribútorov, verejných lekární, nemocničných lekární v Slovenskej republike od roku 1998
  • počet potvrdených podozrení na falšovaný liek z hľadiska jeho totožnosti, histórie, či pôvodu v Slovenskej republike od roku 1998
  • počet zachytených falšovaných liekov z hľadiska ich totožnosti, histórie, či pôvodu, vydaných vo verejnej alebo nemocničnej lekárni v Slovenskej republike od roku 1998

Je viac ako zrejmé, že vo verejnej lekárni je výdaj falošného lieku nemožný. Aj z tohto dôvodu považujeme zavedenie smernice FMD vo forme, ktorú navrhuje SOOL pre verejné lekárne za neopodstatnené a analyticky nepodložené. Navyše to pre verejné lekárne bude znamenať neprimeranú záťaž nielen administratívnu a fi nančnú, ale aj časovú. Na predĺženie doby výdaja liekov poukazujú aj zahraničné štúdie – v skúšobnej prevádzke až o 51 %. Prídeme tak o čas, ktorý môžeme venovať pacientom. Navyše na Slovensku doteraz nebol systém testovaný.

2

Lekáreň je podľa právnych predpisov zdravotníckym zariadením. Podľa vyjadrenia živnostenského úradu však napr. lekárne Dr. MAX majú v tých istých priestoroch zriadené aj maloobchodné prevádzky podľa živnostenského zákona. Keď som sa to dozvedela, napadla mi otázka – čo tam chcú predávať? Živnostenský zákon je pritom v tomto smere jednoznačný – živnostenskou činnosťou nie je výkon v povolaní zdravotníckeho pracovníka podľa osobitných predpisov, prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Maloobchodná prevádzka má možnosť objednávať od kohokoľvek, čím môže dôjsť k riziku predaja rôznych, aj internetom ponúkaných produktov. Je legislatívne prípustné, aby v priestoroch zdravotníckeho zariadenia bola zriadená aj predajňa?

Ak má byť smernica efektívna, členovia SOOL a MZ SR si musia odpovedať na otázku: „Kde sa môžu pacienti k falšovaným liekom dostať?“. Následne je dôležité navrhnúť a prijať také opatrenia, ktoré zamedzia, aby predmetné prevádzky mohli distribuovať falošné lieky. Tak, aby pacienti boli skutočne chránení pred falošnými liekmi.

zverejnené: 20.09.2018 | počet zobrazení: 11877

počet prístupov od 29.08.2013: 204059
počet prístupov dnes: 103