Zvýšenie doplatkov za lieky?

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Tlačové správy » Zvýšenie doplatkov za lieky?

30.04.2012, Bratislava

Pacienti sú opäť o krok bližšie vyšším doplatkom za lieky

Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik krátko pred odchodom z MZ SR urobil ďalší krok k tomu, aby pacienti doplácali viac za lieky. Na základe 1. stupňových rozhodnutí, ktoré podpísal 29.marca 2012, má dôjsť k ohlasovanému zvyšovaniu doplatkov za lieky zo strany pacientov a to s platnosťou od 1.7.2012. Ivan Uhliarik tak urobil 7 dní pred tým, ako ho na stoličke ministra vymenila Zuzana Zvolenská. Nová ministerka na rozhodnutie predchodcu nadviazala a úradníci pod jej vedením už stačili podpísali ďalšiu časť rozhodnutí, ktoré prinútia chorých siahnuť hlbšie do peňaženiek.

Rozhodnutia ministerstva zdravotníctva v praxi znamenajú, že od júla 2012 budú zdravotné poisťovne platiť za lieky opäť menej, na druhej strane sa však dramaticky zvýšia doplatky zo strany pacientov. V niektorých prípadoch až o neuveriteľných 600%!!! Pacienti začnú platiť aj za lieky, ktoré mali doteraz bez doplatkov. „Úprava v doplatkoch postihne pacientov, ktorí užívajú lieky na zníženie cholesterolu, vysoký krvný tlak, migrénu, depresiu či alergiu. U niektorých liekov, ako napr. u liekov znižujúcich cholesterol či krvný tlak pôjde aj o desiatky eur navyše“, uviedla Jana Srníková, manažérka ADL. „Odhadujeme, že doplatky narastú u desiatok základných liekov na liečbu srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku“, doplnil Karol Poloni, predseda Asociácie generických výrobcov (GENAS).

Na základe Údajov národného centra zdravotníckych informácií v súčasnosti slovenskí pacienti doplácajú za lieky cca 175 mil. eur ročne. „Pokiaľ výrobcovia, ktorí už dnes majú 2. najnižšie ceny v rámci EÚ, neznížia opäť ceny, doplatky pacientov sa zvýšia pri pesimistickom variante prepočtov o ďalších 46 mil. eur ročne. Optimistickejšia verzia predstavuje dodatočné doplatky vo výške cca 23 mil. eur ročne“ uviedol Peter Glatz, expert na liekovú politiku a člen ADL. Podľa štatistík OECD je pritom už dnes slovenské zdravotníctvo financované z jednej štvrtiny hotovostnými platbami slovenských domácností. Náklady domácností na financovanie zdravotníctva za posledných 10 rokov stúpli o 150%. Z toho doplatky pacientov za lieky len za posledné 3 roky narástli o 14%. V tomto 3-ročnom období však ostali náklady na lieky zo strany zdravotných poisťovní nezmenené. V rámci Európy platia viac ako Slováci už len Portugalci.

V súvislosti s ďalším zvyšovaním doplatkov zo strany pacientov sa obe asociácie rozhodli opakovane varovať pred negatívnymi následkami vyplývajúcimi z posledného rozhodnutia ministerstva. „Zmeny sa týkajú základných liekov, ktoré musia užívať všetci pacienti trpiaci srdcovo-cievnymi ochoreniami. Pýtame sa, kto bude zodpovedný za to, keď starší ľudia s nízkym príjmom alebo dôchodcovia si nebudú môcť liek vybrať a dôjde k zhoršeniu ich zdravotného stavu?“, potvrdila Jana Srníková. Zmena zároveň postihne niekoľko sto tisíc pacientov, prevažne v dôchodkovom veku!

Obe asociácie (GENAS a ADL) preto považujú za korektné, aby nové vedenie Ministerstva zdravotníctva SR na čele s ministerkou Zuzanou Zvolenskou zastavilo ďalšie konanie v tejto veci a čo najskôr prehodnotilo negatívne dopady na rizikové skupiny pacientov.

Pozn.: 1. stupňové rozhodnutie otvára ešte možnosť odvolania sa jednotlivých farmaceutických spoločností voči tomuto rozhodnutiu. V prípade odvolacieho konania sú však povinné zložiť kauciu 1500 EUR za každú namietanú položku.

Príklady dopadu zmien v úhradách za lieky, úhradové skupiny s najväčším dopadom na pacientov

Počet pacientov Doplatok ročná zmena v %
(podľa uhradených DDD zo strany zdravotných poisťovní v roku 2011)
statíny (U11), zníženie cholesterolu cca 600 tis. viac než 600%
sartany (U10), zníženie krvného tlaku cca 140 tis. viac než 300%
ACE inhibítor (U6), zníženie krv. tlaku cca 8 tis. viac než 300%
alfa-sympatikolytikum (U14),zníž. krv. tlaku cca 12 tis. cca 140%
kortikosteroidy (U25), alergické rintídy cca 40 tis. cca 130%
ACE inhibítor (U7), zníž. krv. tlaku cca 450 tis. cca 90%
imunostimulácia (S42) cca 14 tis. cca 60%
extrakty alergénov cca 1 300 cca 40%
multienzými trávenie cca 200 tis. cca 40%
zverejnené: 21.05.2014 | počet zobrazení: 44322

počet prístupov od 29.08.2013: 200129
počet prístupov dnes: 48