ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuality

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality

Články: 1 - 20 / 132

Upozornenie pre výrobcov a veľkodistribútorov humánnych liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje výrobcov a distribútorov humánnych liekov, že v súvislosti s integráciou databázy Eudra so službou EMA pre správu organizácií (OMS), môže ŠÚKL vykonať zápis aktuálnych povolení do databázy Eudra len v prípade, ak držitelia povolení majú uvedené, respektíve aktualizované základné údaje (meno držiteľa povolenia, adresa sídla a skladových priestorov) v systéme OMS…

Viac »
zverejnené: 17.07.2024 | počet zobrazení: 2

Pracovná verzia novej Medzinárodnej klasifikácie chorôb je už aj v slovenskom jazyku

Slovensko v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pripravilo národnú pracovnú verziu jedenástej revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH). Slovenský preklad v súčasnosti kontrolujú hlavní odborníci MZ SR naprieč špecializáciami…

Viac »
zverejnené: 15.07.2024 | počet zobrazení: 15

Výbor EMA pre humánne lieky odporučil na júnovom zasadnutí schváliť 10 nových liekov

Výbor Európskej liekovej agentúry (EMA) pre lieky na humánne použitie (CHMP) odporučil v júni udeliť povolenie pre uvedenie na trh pre lieky určené na liečbu rakoviny močového mechúra, rakovinu krvi, lieku na liečbu paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrie, lieku v podobe nosového spreja určeného na liečbu alergických reakcií a udelil aj súhlas pre prvú mRNA vakcínu proti respiračnému syncyciálnemu vírusu zameranú na iný patogén ako SARS-CoV-2. Výbor tiež vydal kladné stanovisko k aktualizácii zloženia mRNA vakcíny Comirnaty tak, aby bola zameraná na nový variant vírusu SARS-CoV-2 JN.1, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19…

Viac »
zverejnené: 03.07.2024 | počet zobrazení: 1008

V roku 2023 sa na Slovensku spotrebovalo 161 miliónov balení liekov za viac ako 2,2 miliardy eur

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo štatistku z ktorej vyplýva, že v roku 2023 sa na Slovensku spotrebovalo 161 mil. balení liekov. Najväčší podiel vydaných balení tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (58,3 %) a voľnopredajné lieky (27,1 %). Nasledovali lieky vydané na recept, ktoré si pacienti hradili sami (8,9 %) a lieky vydané pre nemocnice a neštátne ambulancie (5,7 %)…

Viac »
zverejnené: 03.07.2024 | počet zobrazení: 985

VšZP očakáva koncom roka stratu vo výške 169 miliónov eur

Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Michal Palkovič sa stretol s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Predmetom stretnutia boli aktuálne hospodárske výsledky štátnej poisťovne vrátane jej negatívneho výhľadu do konca roka, podľa ktorého VšZP v roku 2024 očakáva stratu vo výške 169 mil. eur. Na stretnutí sa diskutovalo o šiestich témach – o liekoch, zdravotných pomôckach, ústavnej zdravotnej starostlivosti, všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách…

Viac »
zverejnené: 02.07.2024 | počet zobrazení: 1114

Stiahnutie lieku Tralgit z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku Tralgit SR 200, tbl plg 30×200 mg (blis.PVC/Al), kód ŠÚKL 34192, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Sťahovanie lieku sa týka konkrétnych šarží: 727013C s exspiráciou 12/2024 a 361033C s exspiráciou 08/2025…

Viac »
zverejnené: 27.06.2024 | počet zobrazení: 1098

Lieky pre diabetikov sa nesmú zneužívať na „chudnutie do plaviek“

Lieky nie sú módny trend, upozorňuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v súvislosti s rizikami spojenými s užívaním liekov obsahujúcich účinné látky semaglutid a liraglutid za účelom tzv. rýchleho estetického chudnutia. Ide pritom o chudnutie, ktoré nie je indikované lekárom na základe diagnózy, ale jeho hlavným účelom je zmena vzhľadu. Poukazuje tiež na údaje NCZI, z ktorých vyplýva nárast spotreby lieku Ozempic v druhom polroku 2023…

Viac »
zverejnené: 27.06.2024 | počet zobrazení: 988

ŠÚKL sťahuje z trhu jednu šaržu lieku Cinacalcet Reddy 30 mg

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informoval o stiahnutí lieku Cinacalcet Reddy 30 mg filmom obalené tablety, tbl flm 28×30 mg, kód ŠÚKL: 8929D, z trhu a to z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Stiahnutie predmetného lieku sa vzťahuje na šaržu číslo B2203639, exspirácia 07/2025…

Viac »
zverejnené: 21.06.2024 | počet zobrazení: 1146

Rýchlejší prístup k informáciám o klinickom skúšaní v Európe

Európska lieková agentúra (EMA) informovala o spustení novej verzie informačného systému klinického skúšania (CTIS). Systém umožní pacientom, zdravotníckym pracovníkom a iným zainteresovaným stranám skorší a efektívnejší prístup k informáciám o klinickom skúšaní v Európskej únii (EÚ)…

Viac »
zverejnené: 20.06.2024 | počet zobrazení: 1191

Nemocnice dostanú peniaze na investície na roky 2025 – 2028

Nemocnice v zriaďovateľskej spôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR dostanú financie na investičné projekty s hodnotou nad 1 milión eur. Rezort zdravotníctva zverejnil priorizovaný investičný plán na roky 2025 – 2028 pre tieto projekty, z ktorých na základe hodnotiacich kritérií vybral 18 projektov zdravotníckych zariadení. Celková suma schválených investičných projektov je 27,6 miliónov eur. MZ SR sa pri výbere projektov zameralo na zdravotnícke zariadenia, ktorým v uplynulých rokoch neboli pridelené financie…

Viac »
zverejnené: 17.06.2024 | počet zobrazení: 1097

EMA odporučila schváliť 14 nových liekov, pre 7 navrhuje rozšírenie terapeutických indikácií

Výbor EMA pre humánne lieky (CHMP) odporučil na svojom májovom zasadnutí na schválenie 14 liekov, napríklad pre pacientov so zriedkavým ochorením krvi, pre nositeľov kontaktných šošoviek bojujúcich s infekciou rohovky, pacientov s hemofíliou B, metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ale aj prvú vakcínu v Európskej únii na ochranu dospelých pred ochorením spôsobeným komármi prenášaným vírusom Chikungunya…

Viac »
zverejnené: 04.06.2024 | počet zobrazení: 1549

Európska lieková agentúra odporučila v roku 2023 povoliť 77 liekov

Európska lieková agentúra (EMA) zverejnila výročnú správu za rok 2023. V správe sú uvedené hlavné body hodnotenia a monitorovania liekov na humánne a veterinárne použitie a kľúčové úspechy v troch hlavných strategických oblastiach agentúry EMA v roku 2023: lieky proti rakovine, regulácia liekov založených na údajoch, transparentnosť a komunikácia…

Viac »
zverejnené: 01.06.2024 | počet zobrazení: 3044

Poisťovne očakávajú tento rok straty, ÚDZS chce späť kompetenciu nariadiť ozdravný plán

Zdravotné poisťovne očakávajú na konci roka straty v celkovej výške viac ako 276 miliónov eur. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) očakáva stratu viac ako 200 miliónov eur, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. takmer 70 miliónov eur a Union zdravotná poisťovňa, a. s. 6,5 milióna eur. Zdravotné poisťovne očakávané straty vysvetľujú naplnením rizík, na ktoré upozornili už pri tvorbe obchodno-finančných plánov na tento rok. Ak sa ich odhady budú v priebehu roka napĺňať, zdravotné poisťovne s vysokou pravdepodobnosťou zaknihujú tieto straty a zvýši sa tlak na ich dofinancovanie zo strany štátu, upozorňuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)…

Viac »
zverejnené: 29.05.2024 | počet zobrazení: 1561

Info o vzdaní sa práva na podanie odvolania proti rozhodnutiu vydávaného sekciou registrácie liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informoval žiadateľov a držiteľov rozhodnutia o registrácii humánneho lieku o podaní vzdania sa práva na podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktoré je možné podať v súlade s § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na sekcii registrácie liekov…

Viac »
zverejnené: 28.05.2024 | počet zobrazení: 1915

ÚDZS v roku 2023 uložil 76 pokút za nesprávnu zdravotnú starostlivosť

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) riešil vlani celkovo 2 133 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti; vrátane 442 podaní nedoriešených z predchádzajúcich rokov. Vyriešených bolo 1 637 podaní, čo predstavuje 77 percent. Ku koncu minulého roka zostalo v procese riešenia ešte 496 podaní…

Viac »
zverejnené: 27.05.2024 | počet zobrazení: 2443

ŠÚKL sťahuje vybranú šaržu lieku Meffogamma určeného na liečbu cukrovky 2. typu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) rozhodol o stiahnutí lieku Metfogamma 500 tbl flm 120×500 mg (blis.PVC/Al), kód ŠÚKL 33922, z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a pacientov. Stiahnutie sa týka šarže číslo 307122

Viac »
zverejnené: 20.05.2024 | počet zobrazení: 2519

NKÚ: Riadenie pandémie COVID–19 prevzali aj „ad hoc“ skupiny bez právnej legitimity

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vydal súhrnnú správu k zisteniam fungovania štátnych inštitúcii zapojených do krízového riadenia počas pandémie spôsobenej ochorením COVID–19. Na základe doterajších kontrol a zistení dospel hneď k niekoľkým závažným zisteniam a upozorňuje na to, že štátne inštitúcie musia aj pri mimoriadnych situáciách dodržiavať transparentnosť a hospodárnosť. NKÚ už zaslal súhrnnú správu premiérovi, ministerke zdravotníctva, predsedovi parlamentného zdravotníckeho výboru, hlavnej hygieničke, ale aj vedeniu samosprávnych združení. Prvý prípad ochorenia COVID–19 bol na Slovensku oficiálne zaznamenaný 6. marca 2020. Núdzový stav bol vyhlásený o 10 dní neskôr. Počas nasledujúcich dvoch rokov boli prijímané rôzne opatrenia. NKÚ doteraz v súvislosti s pandémiou vykonal päť kontrol, tri analýzy a vybrané aspekty pandémie boli súčasťou stanovísk k návrhom štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu…

Viac »
zverejnené: 12.05.2024 | počet zobrazení: 3011

EMA zrušila povolenie pre vakcínu Vaxzevria proti COVID–19 od spoločnosti AstraZeneca

Európska lieková agentúra (EMA) uviedla, že tak rozhodla na základe žiadosti zo strany samotného držiteľa povolenia na uvedenie na trh – samotnej spoločnosti AstraZeneca, ktorá podľa regulačného orgánu požiadala o zrušenie európskeho povolenia pre svoju vakcínu Vaxzevria proti ochoreniu COVID–19. EMA vakcínu schválila v januári 2021. Miliardy dávok vakcíny AstraZeneca boli distribuované do chudobnejších krajín prostredníctvom programu koordinovaného OSN, pretože jej výroba a distribúcia bola lacnejšia a jednoduchšia, ako u iných dostupných vakcín…

Viac »
zverejnené: 09.05.2024 | počet zobrazení: 2542

EMA odporučila schváliť osem nových liekov

Výbor Európskej liekovej agentúry (EMA) pre humánne lieky (CHMP) odporučil na svojom aprílovom zasadnutí schváliť osem nových liekov. Sú medzi nimi lieky pre pacientov s hemofíliou, liečeným kolorektálnym karcinónom, hypertenziou, pre pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra, ale i metastatického karcinómu prsníka…

Viac »
zverejnené: 08.05.2024 | počet zobrazení: 2842

Vláda rozhodla o ďalšom dofinancovaní štátnych nemocníc

Štátne nemocnice sa dofinancujú sumou 191 miliónov eur. Navyše dostanú aj 70 miliónov na pokrytie nárastu produkcie z dôvodu skracovania čakacích lehôt, zavádzania DRG systému, ako aj implementáciu optimalizácie siete nemocníc. Vyplýva to z informácie o opatreniach na podporu finančného zdravia verejných koncových nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktorú vláda vzala na svojom zasadnutí 02.05.2024 na vedomie…

Viac »
zverejnené: 03.05.2024 | počet zobrazení: 3914

Články: 1 - 20 / 132


počet prístupov od 29.08.2013: 993542
počet prístupov dnes: 938