ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuality

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality

Články: 1 - 20 / 117

ŠÚKL sťahuje vybranú šaržu lieku Meffogamma určeného na liečbu cukrovky 2. typu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) rozhodol o stiahnutí lieku Metfogamma 500 tbl flm 120×500 mg (blis.PVC/Al), kód ŠÚKL 33922, z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a pacientov. Stiahnutie sa týka šarže číslo 307122

Viac »
zverejnené: 20.05.2024 | počet zobrazení: 15

NKÚ: Riadenie pandémie COVID–19 prevzali aj „ad hoc“ skupiny bez právnej legitimity

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vydal súhrnnú správu k zisteniam fungovania štátnych inštitúcii zapojených do krízového riadenia počas pandémie spôsobenej ochorením COVID–19. Na základe doterajších kontrol a zistení dospel hneď k niekoľkým závažným zisteniam a upozorňuje na to, že štátne inštitúcie musia aj pri mimoriadnych situáciách dodržiavať transparentnosť a hospodárnosť. NKÚ už zaslal súhrnnú správu premiérovi, ministerke zdravotníctva, predsedovi parlamentného zdravotníckeho výboru, hlavnej hygieničke, ale aj vedeniu samosprávnych združení. Prvý prípad ochorenia COVID–19 bol na Slovensku oficiálne zaznamenaný 6. marca 2020. Núdzový stav bol vyhlásený o 10 dní neskôr. Počas nasledujúcich dvoch rokov boli prijímané rôzne opatrenia. NKÚ doteraz v súvislosti s pandémiou vykonal päť kontrol, tri analýzy a vybrané aspekty pandémie boli súčasťou stanovísk k návrhom štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu…

Viac »
zverejnené: 12.05.2024 | počet zobrazení: 75

EMA zrušila povolenie pre vakcínu Vaxzevria proti COVID–19 od spoločnosti AstraZeneca

Európska lieková agentúra (EMA) uviedla, že tak rozhodla na základe žiadosti zo strany samotného držiteľa povolenia na uvedenie na trh – samotnej spoločnosti AstraZeneca, ktorá podľa regulačného orgánu požiadala o zrušenie európskeho povolenia pre svoju vakcínu Vaxzevria proti ochoreniu COVID–19. EMA vakcínu schválila v januári 2021. Miliardy dávok vakcíny AstraZeneca boli distribuované do chudobnejších krajín prostredníctvom programu koordinovaného OSN, pretože jej výroba a distribúcia bola lacnejšia a jednoduchšia, ako u iných dostupných vakcín…

Viac »
zverejnené: 09.05.2024 | počet zobrazení: 107

EMA odporučila schváliť osem nových liekov

Výbor Európskej liekovej agentúry (EMA) pre humánne lieky (CHMP) odporučil na svojom aprílovom zasadnutí schváliť osem nových liekov. Sú medzi nimi lieky pre pacientov s hemofíliou, liečeným kolorektálnym karcinónom, hypertenziou, pre pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra, ale i metastatického karcinómu prsníka…

Viac »
zverejnené: 08.05.2024 | počet zobrazení: 112

Vláda rozhodla o ďalšom dofinancovaní štátnych nemocníc

Štátne nemocnice sa dofinancujú sumou 191 miliónov eur. Navyše dostanú aj 70 miliónov na pokrytie nárastu produkcie z dôvodu skracovania čakacích lehôt, zavádzania DRG systému, ako aj implementáciu optimalizácie siete nemocníc. Vyplýva to z informácie o opatreniach na podporu finančného zdravia verejných koncových nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktorú vláda vzala na svojom zasadnutí 02.05.2024 na vedomie…

Viac »
zverejnené: 03.05.2024 | počet zobrazení: 466

Dlh v zdravotníctve vlani stúpol nad 817 miliónov €

Medziročný rast predstavuje 4,61 milióna €. Dlh mohol byť ešte vyšší, ak by nedošlo k dofinancovaniu. Najvyššie záväzky po lehote splatnosti mali štátne univerzitné a fakultné nemocnice, tvorili viac ako 80 percent z dlhu v celom sektore. Vyplýva to z informácie ministerstva zdravotníctva, ktorú vláda vzala v stredu 24.04.2024 na vedomie…

Viac »
zverejnené: 26.04.2024 | počet zobrazení: 120

Nové odporúčania EMA k zabezpečeniu dostupnosti liekov

Európska lieková agentúra (EMA) zverejnila niekoľko odporúčaní na riešenie zraniteľných miest pri výrobe a dodávaní liekov zaradených do zoznamu kritických liekov Únie a na posilnenie ich dodávateľského reťazca. Odporúčania, ktoré vypracovala riadiaca skupina EMA pre nedostatok liekov (MSSG) majú za cieľ uľahčiť dostupnosť a dodávky kritických humánnych liekov, v prípade ktorých boli zistené zraniteľné miesta v dodávateľskom reťazci…

Viac »
zverejnené: 25.04.2024 | počet zobrazení: 323

Veľká revízia benefitov zdravotných poisťovní

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhlo po konzultácii s Ministerstvom financií SR revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Podľa MZ je cieľom navrhovanej revízie benefitov nájsť ich adekvátne alternatívy, ktoré budú efektívne tak pre pacientov ako aj pre zdravotný systém. Súhlasí s tým aj ÚDZS…

Viac »
zverejnené: 17.04.2024 | počet zobrazení: 1038

Metodický pokyn k zneškodňovaniu nespotrebovaných liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zverejnil „metodický pokyn pre správne zaobchádzanie a zhromažďovanie nebezpečného odpadu – liekov nespotrebovaných fyzickými osobami v priestoroch verejnej lekárne“.

Na prevzatie: (formát DOCX, veľkosť 1,1 MB)

Viac »
zverejnené: 16.04.2024 | počet zobrazení: 1161

Zvoz liekového odpadu je už zabezpečený

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) úspešne ukončil verejnú súťaž na zabezpečenie zvozu liekového odpadu z lekárni. Tender vyhrala spoločnosť DETOX s.r.o., ktorá by mala začať zabezpečovať prvotný zvoz zo zhruba 2600 najkritic­kejších lekární už v najbližších týždňoch…

Viac »
zverejnené: 27.03.2024 | počet zobrazení: 1103

Analýza INESS: Hodnota za peniaze sa hľadá aj v liekoch

Inštitút ekonomických a sociálnych analýz sa pozrel bližšie na preplácanie liekov pre slovenských pacientov, ktoré podlieha pravidlám na hľadanie hodnoty za peniaze v týchto liekoch. Ako uvádzajú v jednej zo svojich posledných analýz „niekedy sa nádej zrazí s číslami a v zdravotníctve sú potom výsledkom pacienti, ktorí nemajú preplatenú vytúženú liečbu“…

Viac »
zverejnené: 26.03.2024 | počet zobrazení: 2149

Zmeny finančných limitov pri výdaji inkontinenčných pomôcok

Slovenská lekárnická komora upozorňuje, že od 1. apríla 2024 sa aktuálny finančný nárok pri druhom stupni inkontinencie zníži zo 14,77 € na 5,– € a pri treťom stupni sa zvýši z 51,94 € na 59,73 €. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR bude mať zásadný vplyv na výdaj zdravotníckych pomôcok skupiny B1 – B5, teda pomôcok určených pre pacientov s inkontinenciou. Zmeny prinesú zníženie množstva pomôcok u pacientov s 2. stupňom inkontinencie na približne tretinu doterajšieho množstva a zvýšenie množstva pomôcok o asi 15 % u pacientov s 3. stupňom inkontinencie…

Viac »
zverejnené: 26.03.2024 | počet zobrazení: 1479

Nové antibiotikum účinné proti infekciám rezistentnými voči viacerým liekom

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila udeliť povolenie na uvedenie lieku Emblaveo (aztreonam-avibactam) na trh v rámci celej Európskej únie. Liek je indikovaný na liečbu komplikovaných infekcií intraabdominálnych infekcií a infekcií močových ciest, pneumónie získanej v nemocnici a infekcií spôsobených určitými druhmi baktérií (aeróbny gramnegatív), pri ktorých sú možnosti liečby obmedzené…

Viac »
zverejnené: 23.03.2024 | počet zobrazení: 1229

Upozornenie na život ohrozujúce kontraindikácie pri užívaní lieku Paxlovid

Spoločnosť Pfizer Europe MA EEIG po dohode s Európskou liekovou agentúrou (EMA) a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje, že súbežné podávanie Paxlovidu s určitými imunosupresívami s úzkym terapeutickým indexom, ako sú inhibítory kalcineurínu (cyklosporín, takrolimus) a inhibítory mTOR (everolimus, sirolimus), môže v dôsledku farmakokinetických interakcií viesť k život ohrozujúcim a fatálnym reakciám. Paxlovid je predpisovaný aj pacientom s ochorením Covid–19…

Viac »
zverejnené: 22.03.2024 | počet zobrazení: 1258

MZ SR predložilo upravenú vyhlášku k prerozdeleniu peňazí v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku, ktorá ustanovuje minimálnu celkovú sumu určenú pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024 z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024…

Viac »
zverejnené: 21.03.2024 | počet zobrazení: 1335

Výbor EMA odporučil schválenie 10 nových liekov

Výbor Európskej liekovej agentúry (EMA) na svojom zasadnutí vo februári 2024 prijal kladné stanoviská knasledovným očkovacím látkam a liekom…

Viac »
zverejnené: 28.02.2024 | počet zobrazení: 2065

Nevyhnutnosť znížiť používanie antibiotík u ľudí aj zvierat

Krajiny, ktoré znížili spotrebu antibiotík u ľudí, ale aj u zvierat, zaznamenali zníženie baktérií rezistentných voči antibiotikám. Vyplýva to zo štvrtej spoločnej „správy o integrovanej analýze spotreby antimikrobiálnych látok a výskytu antimikrobiálnej rezistencie (AMR) u baktérií ľudí a zvierat určených na výrobu potravín“. Správu zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska agentúra pre lieky (EMA). Ide vôbec o prvú takúto spoločnú štúdiu. Odhaduje sa, že antimikrobiálna rezistencia každý rok spôsobí smrť viac ako 35 000 ľudí v Európskej únii a predstavuje značnú záťaž pre systémy zdravotnej starostlivosti. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predstavujú približné náklady sumu cca 11,7 miliardy € ročne…

Viac »
zverejnené: 27.02.2024 | počet zobrazení: 2002

EMA odporučila nový liek Voydeya

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila udeliť povolenie na uvedenie lieku Voydeya na trh v Európskej únii (EÚ). Ide o prvú perorálnu liečbu reziduálnej hemolytickej anémie (nízky počet červených krviniek) u pacientov s paroxyzmálnou nočnou hemoglobinúriou (PNH), ktorí majú naďalej hemolytickú anémiu napriek liečbe inhibítorom komplementu C5 (ekulizumab alebo ravulizumab)…

Viac »
zverejnené: 27.02.2024 | počet zobrazení: 1922

V spotrebe liekov dominujú tri skupiny

Z roka na rok rastie počet liekov vydaných na predpis. Podľa údajov NCZI za minulý rok počet predpísaných liekov opäť stúpol. Vydaných bolo viac ako 70 miliónov lekárskych predpisov a poukazov. Podľa lekárnikov, ak by to bolo len na ľuďoch, počet vydaných balení by bol ešte vyšší. Často totiž prichádzajú do lekárni kupovať aj lieky takpovediac „pre istotu“, aj keď na ne nemajú vydaný predpis. V takých prípadoch sú však odmietaní. Práve recept predstavuje istú záruku, že sa nebude s liekmi nakladať svojvoľne…

Viac »
zverejnené: 15.02.2024 | počet zobrazení: 4017

Upozornenie na kontraindikácie užívania liekov s obsahom pseudoefedrínu

V súvislosti s použitím liekov obsahujúcich pseudoefedrín bolo hlásených niekoľko prípadov syndrómu posteriórnej reverzibilnej encefalopatie (posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) a syndrómu reverzibilnej cerebrálnej vazokonstrikcie (reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS). Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) po dohode s Európskou liekovou agentúrou (EMA). Pseudoefedrín je registrovaný v kombinácii s inými liečivami na krátkodobú symptomatickú úľavu od nadmerného prekrvenia nosovej sliznice alebo sliznice prinosových dutín, ktorá je spôsobená bežným nachladnutím alebo alergickou rinitídou alebo vazomotorickou rinitídou…

Viac »
zverejnené: 12.02.2024 | počet zobrazení: 4195

Články: 1 - 20 / 117


počet prístupov od 29.08.2013: 950330
počet prístupov dnes: 692