ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuality

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality

Články: 1 - 20 / 122

EMA odporučila schváliť 14 nových liekov, pre 7 navrhuje rozšírenie terapeutických indikácií

Výbor EMA pre humánne lieky (CHMP) odporučil na svojom májovom zasadnutí na schválenie 14 liekov, napríklad pre pacientov so zriedkavým ochorením krvi, pre nositeľov kontaktných šošoviek bojujúcich s infekciou rohovky, pacientov s hemofíliou B, metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ale aj prvú vakcínu v Európskej únii na ochranu dospelých pred ochorením spôsobeným komármi prenášaným vírusom Chikungunya…

Viac »
zverejnené: 04.06.2024 | počet zobrazení: 75

Európska lieková agentúra odporučila v roku 2023 povoliť 77 liekov

Európska lieková agentúra (EMA) zverejnila výročnú správu za rok 2023. V správe sú uvedené hlavné body hodnotenia a monitorovania liekov na humánne a veterinárne použitie a kľúčové úspechy v troch hlavných strategických oblastiach agentúry EMA v roku 2023: lieky proti rakovine, regulácia liekov založených na údajoch, transparentnosť a komunikácia…

Viac »
zverejnené: 01.06.2024 | počet zobrazení: 538

Poisťovne očakávajú tento rok straty, ÚDZS chce späť kompetenciu nariadiť ozdravný plán

Zdravotné poisťovne očakávajú na konci roka straty v celkovej výške viac ako 276 miliónov eur. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) očakáva stratu viac ako 200 miliónov eur, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. takmer 70 miliónov eur a Union zdravotná poisťovňa, a. s. 6,5 milióna eur. Zdravotné poisťovne očakávané straty vysvetľujú naplnením rizík, na ktoré upozornili už pri tvorbe obchodno-finančných plánov na tento rok. Ak sa ich odhady budú v priebehu roka napĺňať, zdravotné poisťovne s vysokou pravdepodobnosťou zaknihujú tieto straty a zvýši sa tlak na ich dofinancovanie zo strany štátu, upozorňuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)…

Viac »
zverejnené: 29.05.2024 | počet zobrazení: 341

Informácia o vzdaní sa práva na podanie odvolania proti rozhodnutiu vydávaného sekciou registrácie l

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informoval žiadateľov a držiteľov rozhodnutia o registrácii humánneho lieku o podaní vzdania sa práva na podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktoré je možné podať v súlade s § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na sekcii registrácie liekov…

Viac »
zverejnené: 28.05.2024 | počet zobrazení: 745

ÚDZS v roku 2023 uložil 76 pokút za nesprávnu zdravotnú starostlivosť

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) riešil vlani celkovo 2 133 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti; vrátane 442 podaní nedoriešených z predchádzajúcich rokov. Vyriešených bolo 1 637 podaní, čo predstavuje 77 percent. Ku koncu minulého roka zostalo v procese riešenia ešte 496 podaní…

Viac »
zverejnené: 27.05.2024 | počet zobrazení: 794

ŠÚKL sťahuje vybranú šaržu lieku Meffogamma určeného na liečbu cukrovky 2. typu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) rozhodol o stiahnutí lieku Metfogamma 500 tbl flm 120×500 mg (blis.PVC/Al), kód ŠÚKL 33922, z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a pacientov. Stiahnutie sa týka šarže číslo 307122

Viac »
zverejnené: 20.05.2024 | počet zobrazení: 818

NKÚ: Riadenie pandémie COVID–19 prevzali aj „ad hoc“ skupiny bez právnej legitimity

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vydal súhrnnú správu k zisteniam fungovania štátnych inštitúcii zapojených do krízového riadenia počas pandémie spôsobenej ochorením COVID–19. Na základe doterajších kontrol a zistení dospel hneď k niekoľkým závažným zisteniam a upozorňuje na to, že štátne inštitúcie musia aj pri mimoriadnych situáciách dodržiavať transparentnosť a hospodárnosť. NKÚ už zaslal súhrnnú správu premiérovi, ministerke zdravotníctva, predsedovi parlamentného zdravotníckeho výboru, hlavnej hygieničke, ale aj vedeniu samosprávnych združení. Prvý prípad ochorenia COVID–19 bol na Slovensku oficiálne zaznamenaný 6. marca 2020. Núdzový stav bol vyhlásený o 10 dní neskôr. Počas nasledujúcich dvoch rokov boli prijímané rôzne opatrenia. NKÚ doteraz v súvislosti s pandémiou vykonal päť kontrol, tri analýzy a vybrané aspekty pandémie boli súčasťou stanovísk k návrhom štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu…

Viac »
zverejnené: 12.05.2024 | počet zobrazení: 1035

EMA zrušila povolenie pre vakcínu Vaxzevria proti COVID–19 od spoločnosti AstraZeneca

Európska lieková agentúra (EMA) uviedla, že tak rozhodla na základe žiadosti zo strany samotného držiteľa povolenia na uvedenie na trh – samotnej spoločnosti AstraZeneca, ktorá podľa regulačného orgánu požiadala o zrušenie európskeho povolenia pre svoju vakcínu Vaxzevria proti ochoreniu COVID–19. EMA vakcínu schválila v januári 2021. Miliardy dávok vakcíny AstraZeneca boli distribuované do chudobnejších krajín prostredníctvom programu koordinovaného OSN, pretože jej výroba a distribúcia bola lacnejšia a jednoduchšia, ako u iných dostupných vakcín…

Viac »
zverejnené: 09.05.2024 | počet zobrazení: 934

EMA odporučila schváliť osem nových liekov

Výbor Európskej liekovej agentúry (EMA) pre humánne lieky (CHMP) odporučil na svojom aprílovom zasadnutí schváliť osem nových liekov. Sú medzi nimi lieky pre pacientov s hemofíliou, liečeným kolorektálnym karcinónom, hypertenziou, pre pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra, ale i metastatického karcinómu prsníka…

Viac »
zverejnené: 08.05.2024 | počet zobrazení: 989

Vláda rozhodla o ďalšom dofinancovaní štátnych nemocníc

Štátne nemocnice sa dofinancujú sumou 191 miliónov eur. Navyše dostanú aj 70 miliónov na pokrytie nárastu produkcie z dôvodu skracovania čakacích lehôt, zavádzania DRG systému, ako aj implementáciu optimalizácie siete nemocníc. Vyplýva to z informácie o opatreniach na podporu finančného zdravia verejných koncových nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktorú vláda vzala na svojom zasadnutí 02.05.2024 na vedomie…

Viac »
zverejnené: 03.05.2024 | počet zobrazení: 1563

Dlh v zdravotníctve vlani stúpol nad 817 miliónov €

Medziročný rast predstavuje 4,61 milióna €. Dlh mohol byť ešte vyšší, ak by nedošlo k dofinancovaniu. Najvyššie záväzky po lehote splatnosti mali štátne univerzitné a fakultné nemocnice, tvorili viac ako 80 percent z dlhu v celom sektore. Vyplýva to z informácie ministerstva zdravotníctva, ktorú vláda vzala v stredu 24.04.2024 na vedomie…

Viac »
zverejnené: 26.04.2024 | počet zobrazení: 875

Nové odporúčania EMA k zabezpečeniu dostupnosti liekov

Európska lieková agentúra (EMA) zverejnila niekoľko odporúčaní na riešenie zraniteľných miest pri výrobe a dodávaní liekov zaradených do zoznamu kritických liekov Únie a na posilnenie ich dodávateľského reťazca. Odporúčania, ktoré vypracovala riadiaca skupina EMA pre nedostatok liekov (MSSG) majú za cieľ uľahčiť dostupnosť a dodávky kritických humánnych liekov, v prípade ktorých boli zistené zraniteľné miesta v dodávateľskom reťazci…

Viac »
zverejnené: 25.04.2024 | počet zobrazení: 1221

Veľká revízia benefitov zdravotných poisťovní

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhlo po konzultácii s Ministerstvom financií SR revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Podľa MZ je cieľom navrhovanej revízie benefitov nájsť ich adekvátne alternatívy, ktoré budú efektívne tak pre pacientov ako aj pre zdravotný systém. Súhlasí s tým aj ÚDZS…

Viac »
zverejnené: 17.04.2024 | počet zobrazení: 1917

Metodický pokyn k zneškodňovaniu nespotrebovaných liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zverejnil „metodický pokyn pre správne zaobchádzanie a zhromažďovanie nebezpečného odpadu – liekov nespotrebovaných fyzickými osobami v priestoroch verejnej lekárne“.

Na prevzatie: (formát DOCX, veľkosť 1,1 MB)

Viac »
zverejnené: 16.04.2024 | počet zobrazení: 2105

Zvoz liekového odpadu je už zabezpečený

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) úspešne ukončil verejnú súťaž na zabezpečenie zvozu liekového odpadu z lekárni. Tender vyhrala spoločnosť DETOX s.r.o., ktorá by mala začať zabezpečovať prvotný zvoz zo zhruba 2600 najkritic­kejších lekární už v najbližších týždňoch…

Viac »
zverejnené: 27.03.2024 | počet zobrazení: 1841

Analýza INESS: Hodnota za peniaze sa hľadá aj v liekoch

Inštitút ekonomických a sociálnych analýz sa pozrel bližšie na preplácanie liekov pre slovenských pacientov, ktoré podlieha pravidlám na hľadanie hodnoty za peniaze v týchto liekoch. Ako uvádzajú v jednej zo svojich posledných analýz „niekedy sa nádej zrazí s číslami a v zdravotníctve sú potom výsledkom pacienti, ktorí nemajú preplatenú vytúženú liečbu“…

Viac »
zverejnené: 26.03.2024 | počet zobrazení: 3523

Zmeny finančných limitov pri výdaji inkontinenčných pomôcok

Slovenská lekárnická komora upozorňuje, že od 1. apríla 2024 sa aktuálny finančný nárok pri druhom stupni inkontinencie zníži zo 14,77 € na 5,– € a pri treťom stupni sa zvýši z 51,94 € na 59,73 €. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR bude mať zásadný vplyv na výdaj zdravotníckych pomôcok skupiny B1 – B5, teda pomôcok určených pre pacientov s inkontinenciou. Zmeny prinesú zníženie množstva pomôcok u pacientov s 2. stupňom inkontinencie na približne tretinu doterajšieho množstva a zvýšenie množstva pomôcok o asi 15 % u pacientov s 3. stupňom inkontinencie…

Viac »
zverejnené: 26.03.2024 | počet zobrazení: 2477

Nové antibiotikum účinné proti infekciám rezistentnými voči viacerým liekom

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila udeliť povolenie na uvedenie lieku Emblaveo (aztreonam-avibactam) na trh v rámci celej Európskej únie. Liek je indikovaný na liečbu komplikovaných infekcií intraabdominálnych infekcií a infekcií močových ciest, pneumónie získanej v nemocnici a infekcií spôsobených určitými druhmi baktérií (aeróbny gramnegatív), pri ktorých sú možnosti liečby obmedzené…

Viac »
zverejnené: 23.03.2024 | počet zobrazení: 2185

Upozornenie na život ohrozujúce kontraindikácie pri užívaní lieku Paxlovid

Spoločnosť Pfizer Europe MA EEIG po dohode s Európskou liekovou agentúrou (EMA) a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje, že súbežné podávanie Paxlovidu s určitými imunosupresívami s úzkym terapeutickým indexom, ako sú inhibítory kalcineurínu (cyklosporín, takrolimus) a inhibítory mTOR (everolimus, sirolimus), môže v dôsledku farmakokinetických interakcií viesť k život ohrozujúcim a fatálnym reakciám. Paxlovid je predpisovaný aj pacientom s ochorením Covid–19…

Viac »
zverejnené: 22.03.2024 | počet zobrazení: 2297

MZ SR predložilo upravenú vyhlášku k prerozdeleniu peňazí v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku, ktorá ustanovuje minimálnu celkovú sumu určenú pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024 z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024…

Viac »
zverejnené: 21.03.2024 | počet zobrazení: 2205

Články: 1 - 20 / 122


počet prístupov od 29.08.2013: 965481
počet prístupov dnes: 605