Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuality

« Späť
Slovenská verzia » Aktuality

Články: 1 - 85 / 85

Pozor na správny postup pri výdaji liekov na predpis

V súvislosti s nárastom subjektov, ktoré ponúkajú pacientom obstaranie liekov na lekársky predpis, upozorňuje ŠÚKL pacientov, že takéto lieky sa môžu vydávať výlučne v lekárňach alebo zákonom stanovených zdravotníckych zariadeniach. Výdaj liekov v lekárni je druh zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje lekárnik pacientovi. Výdaj môže urobiť len osoba, ktorá získala príslušné vysokoškolské vzdelanie a má na lekárenskú činnosť povolenie…

zverejnené: 27.11.2023 | počet zobrazení: 246

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti klesá, zvýšiť ju môže telemedicína

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti podľa OECD klesá, zvýšiť ju môže telemedicína

OECD sa v najnovšej analýze výkonnosti zdravotníckych systémov v členských krajinách „Health at a Glance 2023 OECD Indicators“ zameriava okrem iného aj na digitálnu pripravenosť zdravotníckych systémov krajín OECD. Definuje, prečo by mali krajiny urýchliť digitálnu transformáciu zdravotníctva a upozorňuje na jej obrovský potenciál…

zverejnené: 21.11.2023 | počet zobrazení: 399

Slovensko patrí ku krajinám s najnižšou dĺžkou života

Slovensko patrí podľa OECD ku krajinám s najnižšou priemernou dĺžkou života

OECD vydala každoročnú kľúčovú publikáciu z oblasti zdravia – Health at a Glance 2023 OECD Indicators, ktorá poskytuje komplexný súbor ukazovateľov zdravia obyvateľstva a výkonnosti zdravotníckych systémov v členských krajinách OECD a v kľúčových rozvíjajúcich sa ekonomikách. Zahŕňajú zdravotný stav, rizikové faktory zdravia, prístup k zdravotnej starostlivosti a jej kvalitu a zdroje systému zdravotníctva. Analýza vychádza z najnovších porovnateľných oficiálnych národných štatistík a ďalších zdrojov…

zverejnené: 20.11.2023 | počet zobrazení: 286

Stúpa počet detských pacientov odkázaných na inzulín

Podľa dát NCZI je na Slovensku sledovaných až 349 595 pacientov s cukrovkou. Vo svete trpí týmto ochorením približne 422 miliónov ľudí a pripisuje sa mu ročne až 1,5 milióna úmrtí…

zverejnené: 16.11.2023 | počet zobrazení: 667

Výzva pre držiteľov registrácie liekov na registráciu kontaktných osôb

ŠÚKL pripomína a zároveň opäť vyzýva držiteľov registrácie liekov na registráciu kontaktných osôb pre dodávky a dostupnosť liekov (Industry Single Point of Contact (i-SPOC) for supply and availability) prostredníctvom IRIS platformy Európskej liekovej agentúry…

zverejnené: 14.11.2023 | počet zobrazení: 571

Ročné správy o stave klinického skúšania sa odkladajú, čaká sa na usmernenie

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vydal oznam pre zadávateľov klinických skúšaní týkajúci sa odkladu povinnosti podávania ročnej správy o aktuálnom stave týchto skúšaní v zmysle nariadenia č. 536/2014 smerom k ŠÚKL a Etickej komisii pre klinické skúšania…

zverejnené: 13.11.2023 | počet zobrazení: 361

Všetky tri zdravotné poisťovne vykázali stratu

Všetky tri zdravotné poisťovne vykázali k 30.09.2023 stra­tu, VšZP aj rekordný prepad základného imania

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou však napriek zápornému výsledku všetkých troch poisťovní potvrdil, že sú platobne schopné a svoje záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti si plnili v zákonných lehotách.

zverejnené: 11.11.2023 | počet zobrazení: 398

Každý môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je garanciou toho, aby lieky prichádzajúce na Slovensko boli kvalitné, účinné a bezpečné. Všetky lieky však majú aj svoje nežiaduce účinky, ktoré sa môžu, ale nemusia u každého prejaviť. Hlásenia o nich sú z hľadiska sledovania bezpečnosti liekov preto nesmierne dôležité…

zverejnené: 09.11.2023 | počet zobrazení: 465

Ukončenie výroby Integrilinu

Spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK) s okamžitou platnosťou ukončuje výrobu Integrilinu. Toto rozhodnutie je založené na probléme s dodávkami eptifibatidu, liečiva v lieku Integrilin. Ukončená bude výroba oboch liekových foriem Integrilinu (2 mg/ml injekčný roztok a 0,75 mg/ml infúzny roztok), ktoré sú v súčasnosti dostupné v Európskej únii (EÚ) a Integrilin bude stiahnutý z trhu EÚ. Rozhodnutie sa vzťahuje na nasledujúce regióny/trhy, kde je GSK držiteľom rozhodnutia o registrácii li­eku…

zverejnené: 07.11.2023 | počet zobrazení: 1213

ÚDZS vydal správu o hospodárení za 1. polrok 2023

ÚDZS vykázal celkové príjmy k 30. júnu 2023 vo výške 47 937 tisíc €, z čoho príjmové finančné operácie predstavovali čiastku 47 202 tisíc € a nedaňové príjmy, granty a transfery predstavovali čiastku 735 tisíc €…

zverejnené: 31.10.2023 | počet zobrazení: 1353

Nové obmedzenia pri liečbe topiramátom v tehotenstve

Topiramát užívaný počas tehotenstva môže spôsobiť závažné vrodené malformácie a obmedzenie rastu plodu. Najnovšie údaje tiež naznačujú možné zvýšené riziko neurovývinových porúch (NDD) vrátane porúch autistického spektra, mentálneho postihnutia a poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) pri používaní topiramátu počas tehotenstva…

zverejnené: 30.10.2023 | počet zobrazení: 1465

ŠÚKL vypracoval tretie vydanie Slovenského farmaceutického kódexu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, v spolupráci so Slovenskou liekopisnou komisiou zloženou z expertov v oblasti farmaceutických vied a ďalšími odborníkmi, pripravili tretie vydanie Slovenského farmaceutického kódexu (SFK). Kódex je súbor technických požiadaviek…

zverejnené: 27.10.2023 | počet zobrazení: 1374

Výskyt falzifikátov lieku na cukrovku

ŠÚKL upozornil na prípad falšovania lieku Ozempic, ktorý sa v uplynulých mesiacoch čoraz viac spája nielen s liečbou diabetu, ale aj chudnutím. Liek obsahuje liečivo semaglutid, pomáha telu znižovať hladinu cukru v krvi, ak je príliš vysoká a napomáha aj predchádzať ochoreniu srdca. Liek sa používa na liečbu dospelých (vo veku 18+ rokov) s cukrovkou 2. typu…

zverejnené: 19.10.2023 | počet zobrazení: 1353

Podľa predbežných údajov zmení zdravotnú poisťovňu 170 000 poistencov

Poistenci, ktorí sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu majú po prvý krát aj možnosť späť vzatia prihlášky a urobiť tak môžu do 31. októbra 2023.

zverejnené: 16.10.2023 | počet zobrazení: 1625

Všeobecní lekári a pediatri môžu získať 80 000 na novú ambulanciu

Ministerstvo zdravotníctva zjednodušilo výzvu na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových regiónoch. Všeobecní lekári a pediatri môžu po novom získať príspevok až do výšky 80-tisíc Eur. Na rozdiel od predchádzajúcej podpory bude suma vyplatená jednorazovo Aktuálne je na opatrenie vyčlenených viac než deväť miliónov Eur.

zverejnené: 12.10.2023 | počet zobrazení: 2158

Povinnosť týkajúca sa zdravotníckych a diagnostických pomôcok in vitro

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje výrobcov, splnomocnených zástupov, dovozcov a tiež distribútorov, že v súlade s §110b ods. 2 zákona 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor, ktorý sprístupňuje zdravotnícku pomôcku alebo diagnostickú zdravotnícku pomôcku in vitro na slovenský trh povinný…

zverejnené: 02.10.2023 | počet zobrazení: 2325

Koniec mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19

Dočasne poverená vláda v stredu 13.9.2023 schválila zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorá na Slovensku trvala viac než tridsať mesiacov. Oficiálne skončí 15. septembra o 6:00 ráno…

zverejnené: 17.09.2023 | počet zobrazení: 3670

Obmedzenie užívania liekov s topiramátom v tehotenstve

Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) Európskej liekovej agentúry (EMA) preskúmal všetky dostupné informácie, vrátane nedávno zverejnených výsledkov troch observačných štúdií. V dvoch z týchto štúdií sa zistilo približne dvoj až trojnásobne zvýšené riziko neurovývinových porúch u detí matiek s epilepsiou, ktoré boli počas tehotenstva liečené topiramátom v porovnaní s deťmi matiek s epilepsiou, ktoré neužívali žiadne lieky. Tieto poruchy zahŕňali poruchy autistického spektra, poruchy intelektu alebo poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Zároveň sa potvrdilo už známe riziko…

zverejnené: 07.09.2023 | počet zobrazení: 4230

Bezplatné zdravotníctvo je mýtus, potvrdil prieskum ÚDZS

Napriek povinným zdravotným odvodom nechávajú Slováci v zdravotníctve poriadnu sumu peňazí navyše za rôzne zdravotnícke výkony a poplatky. Vyplýva to z prieskumu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý sa uskutočnil v dňoch 10. až 17. apríla tohto roka na vzorke 1 014 respondentov…

zverejnené: 17.08.2023 | počet zobrazení: 5668

Trápi nás nedostatok liekov, spálili sme ich však za takmer pol milióna

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zverejnil dáta, podľa ktorých výrazne narástlo množstvo liekového odpadu, ktorý ľudia odovzdali vo verejných lekárňach. Zatiaľ čo v roku 2018 sa ho vyzbieralo približne 145 ton a náklady na jeho likvidáciu predstavovali sumu 265 713 EUR, podľa dát ŠUKL sa v roku 2022 vyzbieralo už viac ako 241 ton odpadu z 2144 lekární a náklady na jeho zber a likvidáciu v spaľovni predstavovali 410 000 EUR z verejných zdrojov…

zverejnené: 14.08.2023 | počet zobrazení: 6626

Slovensko sa pripojí k prísnejším trestom

Slovensko sa pripojí k prísnejším trestom za falšovanie, dodávky, distribúciu a obchodovanie s nelegálnymi medicínskymi výrobkami

Vláda SR odsúhlasila pripojenie Slovenska k Dohovoru Rady Európy o falšovaní medicínskych výrobkov a podobných trestných činoch ohrozujúcich verejné zdravie. Účelom dohovoru je predchádzať a bojovať proti hrozbám pre verejné zdravie ustanovením trestnosti určitých konaní, ochranou práv obetí týchto trestných činov a podporou vnútroštátnej a medzinárodnej spolupráce. Podľa odhadov WHO je v krajinách s nízkym a stredným príjmom falšovaný 1 z 10 liekov. Predpokladá sa, že celkový podiel falšovaných liekov v EÚ je nižší. Dohovor prináša jednotné legislatívne riešenie, ako s problémom bojovať…

zverejnené: 30.07.2023 | počet zobrazení: 5883

ŠÚKL potvrdil nelegálny reexport liekov v 29 lekárňach

Do nelegálneho reexportu liekov bolo podľa doterajších zistení Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zapojených 29 lekární. Suma vyvezených liekov presiahla 7 miliónov EUR…

zverejnené: 24.07.2023 | počet zobrazení: 7308

Český SÚKL zverejňuje internetové stránky s nelegálnymi prípravkami

Internet poskytuje v dnešnej dobe možnosti pre šírenie ponuky nelegálnych liekov a prípravkov. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) preto v spolupráci so zahraničnými liekovými agentúrami realizuje kontrolu nelegálnych ponúk prípravkov určených k liečbe. Týmto spôsobom varuje verejnosť o pochybných web stránkach a varuje pred nákupom neschválených prípravkov…

zverejnené: 20.07.2023 | počet zobrazení: 6499

ŠÚKL nariadil stiahnuť z trhu vybrané šarže liekov Sabril a LUXFEN

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil dňa 17.07.2023 stiahnuť z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení liek Sabril, tbl flm 100×500 mg (blis. Al/PVC) – šarža 2987A s exspiráciou 30.04.2025.

Zároveň 13.07.2023 in­formoval aj o stiahnutí lieku LUXFEN 2 mg/ml, int opo 1×5 ml/10 mg (fľ. LDPE) z trhu. Stiahnutie sa týka konkrétnej šarže lieku 22H042.

zverejnené: 19.07.2023 | počet zobrazení: 6115

Kyberbezpečnosť nemocníc nie je na dostatočnej úrovni

Štát mapuje kyberbezpečnosť v zdravotníckych zariadeniach spadajúcich pod MZ SR. Tzv. IT bezpečnosť sa preveruje v rámci 108 subjektov, medzi ktoré patria štátne nemocnice, regionálne úrady verejného zdravotníctva, ale i ďalšie organizáciách ako kúpele, liečebne pre závislých či ubytovne…

zverejnené: 30.06.2023 | počet zobrazení: 7201

Očkovanie proti chrípke v lekárňach

By mohlo byť realitou od nového roka.

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach prináša lekárnikom od začiatku budúceho roka možnosť zaviesť očkovanie v lekárňach. Lekárnik však bude môcť očkovať výlučne dospelých ľudí a len proti chrípke. Očkovanie musí byť na písomné odporučenie predpisujúceho lekára…

zverejnené: 29.06.2023 | počet zobrazení: 7811

Špecialisti budú môcť poveriť všeobecného lekára predpisovaním liekov

Maximálne ale na 3 mesiace.

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach na základe ktorej sa má upraviť delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi…

zverejnené: 29.06.2023 | počet zobrazení: 10530

ŠÚKL sťahuje liek Intuicor z trhu

Dôvodom stiahnutia nižšie uvedených šarží lieku Intuicor je, že pri testovaní vo výrobnom mieste bola zistená zvýšená hladina nitrozoamínovej nečistoty nad úroveň povoleného limitu. Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení…

zverejnené: 29.06.2023 | počet zobrazení: 8329

Digitálne COVID preukazy nahradia od 1. júla 2023 národné certifikáty

Platnosť nariadenia Európskej komisie o vydávaní digitálnych COVID preukazov EÚ sa končí 30.06.2023. Po tomto termíne už bude SR vydávať národný certifikát v dvoch jazykoch (slovensky a anglicky), ktorý bude možné použiť naďalej na cestovateľské ú­čely…

zverejnené: 28.06.2023 | počet zobrazení: 9723

Za voľnopredajné lieky sme v roku 2022 zaplatili viac než 280 mil. €

Občania si vlani v lekárňach kúpili 46,2 mil. balení voľnopredajných liekov, za ktoré zaplatili viac než 280 mil. €, čo je takmer o 50 mil. € viac ako v roku 2021. Najčastejšie sa kupovali lieky na dýchacie cesty. V roku 2022 bol zaznamenaný aj medziročný nárast spotreby humánnych liekov. Celková finančná úhrada medziročne stúpla o 4,9 % na sumu 2 064,6 mil. €, z čoho zdravotné poisťovne uhradili 1 545,6 mil. € a pacienti zaplatili 519 mil. €. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií.

zverejnené: 20.06.2023 | počet zobrazení: 6218

ŠÚKL potvrdil nelegálny reexport liekov za viac ako štyri mil. €

Zástupcovia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vykonali cielené inšpekcie na celom území SR a potvrdili protizákonný vývoz liekov do zahraničia. Išlo prevažne o cytostatiká, imunosupresíva a imunoglobulíny. Vývoz sa zrealizoval v čase obmedzenej dostupnosti liekov v 17 lekárňach v Bratislavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji…

zverejnené: 05.06.2023 | počet zobrazení: 8438

Zapojenie lekární do prevencie kardiovaskulárnych ochorení

Už pol roka sú v platnosti nové štandardy pre lekárne, ktoré sa chcú podieľať na podpore prevencie kardiovaskulárnych ochorení priamo vo svojich prevádzkach. O tom, čo to znamená v praxi a prečo je nesmierne dôležité počítať s lekárnikmi v oblasti podpory prevencie nielen srdcovo cievnych, ale aj mnohých ďalších ochorení sme sa rozprávali s PharmDr. Petrom Matejkom, PhD.Mgr. Petrom Jeníkom, spoluautormi aktuálne platných štandardov.

zverejnené: 01.06.2023 | počet zobrazení: 10318

WHO: Umelé sladidlá nepomáhajú znižovať telesný tuk

WHO: Umelé sladidlá nepomáhajú znižovať telesný tuk a môžu mať nežiaduce účinky na naše zdravie

Dlhodobé používanie umelých sladidiel nemá žiadne dlhodobé prínosy v oblasti zníženia telesného tuku u detí a dospelých. Naopak, môže mať nežiaduce účinky, vrátane zvýšeného rizika cukrovky 2. typu, ochorení srdcovo-cievneho systému a úmrtnosti u dospelých, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v najnovších zverejnených smerniciach…

zverejnené: 22.05.2023 | počet zobrazení: 9002

Respirátory prestanú byť povinné

Od pondelka 15. mája 2023 sa ruší povinnosť nosenia respirátorov v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach a v zariadeniach sociálnych služieb.

Úrad verejného zdravotníctva ruší s účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 vyhlášku…

zverejnené: 12.05.2023 | počet zobrazení: 9421

ŠÚKL sťahuje z trhu vybrané šarže lieku Atropine Sulphate

Štátny ústav pre kontrolu liečiv rozhodol o stiahnutí liečiva Atropine Sulphate vybraných čísiel šarží…

zverejnené: 28.04.2023 | počet zobrazení: 8577

Schválená novela na podporu nekomerčných klinických skúšaní

Vláda schválila novelu týkajúcu sa podpory nekomerčných klinických skúšaní a opäť mení systém predpisovania liekov.

Vláda SR na svojom poslednom zasadnutí na návrh MZ SR schválila novelu zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Cieľom novely je upraviť nedostatky, ktoré okrem iného vyplynuli z implementovania viacerých nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ…

zverejnené: 18.04.2023 | počet zobrazení: 8749

MZ cúva od zriadenia štátnej distribučnej spoločnosti

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ustupuje od zámeru zriadiť štátnu distribučnú spoločnosť na dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok. Rezort priznáva, že z návrhu sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) nepodarilo odstrániť viaceré zásadné pripomienky týkajúce sa najmä financovania spoločnosti. Na štátnu distribučnú spoločnosť v 100% vlastníctve štátu MZ SR žiadalo pôvodne vyčleniť finančné aktíva v celkovej sume 15 miliónov €, ako vklad do základného imania…

zverejnené: 05.04.2023 | počet zobrazení: 9126

Do zdravotníctva v roku 2023 poputuje 8,1 miliardy €

MZ SR zverejnilo v Zbierke zákonov (www.slov-lex.sk) vyhlášku, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023…

zverejnené: 04.04.2023 | počet zobrazení: 9679

Štatistika činnosti ŠÚKL za rok 2022

Prehľad činnosti štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) za rok 2022.

zverejnené: 24.03.2023 | počet zobrazení: 11887

EMA vo februári 2023 schválila používanie nových liekov

Európska lieková agentúra dala vo februári zelenú 8 novým liekom. Väčšina je určená na liečbu zriedkavých chorôb. Výbor EMA pre humánne lieky odporučil udeliť povolenie na uvedenie na trh pre lieky Akeega, Vafseo, Bekemv, Elfabrio, Hyftor, Opzelura, Tibsovo a jeho duplikát Tidhesco a&mnbsp;Valneva . EMA naopak vo februári stiahla žiadosť o rozšírenie terapeutickej indikácie Buvidalu a zamietla žiadosť o registráciu známej terapie na Covid-19 u dospelých pacientov…

zverejnené: 09.03.2023 | počet zobrazení: 13648

EMA zamietla registráciu lieku na Covid-19 Lagevrio

Európska lieková agentúra (EMA) vo februári zamietla žiadosť o registráciu známej terapie (s účinnou látkou molnupiravir) na Covid-19 u dospelých pacientov. Preskúmanie žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh sa začalo 23. novembra 2021. EMA dospela k záveru, že v prípade lieku s účinnou látkou molnupiravir nebol preukázaný priaznivý pomer prínosov a rizík pri liečbe Covid-19, a preto odporučila registráciu zamietnuť…

zverejnené: 01.03.2023 | počet zobrazení: 14707

Svetový deň obezity sa blíži

Viac ako 60% slovenskej populácie žije s nadváhou alebo obezitou a mnohí si ani neuvedomujú, ako ohrozuje ich životy a zdravie. Obezita má veľa príčin a je vstupnou bránou pre väčšinu ochorení, ako je cukrovka 2. stupňa, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, choroby pohybového aparátu a ďalšie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je obezita jednou z najväčších výziev verejného zdravia 21. storočia, keďže jej prevalencia sa v mnohých európskych krajinách od 80. rokov strojnásobila. A práve tejto téme je venovaná sobota 4. marca 2023 – Svetový deň obezity (World Obesity Day), kedy sa uskutočnia rôzne podujatia…

zverejnené: 27.02.2023 | počet zobrazení: 14201

MH zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o energodotácie

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 21. februára 2022 súbežne dve výzvy, a to výzvu pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a výzvu pre vybrané subjekty verejnej správy. Základnou podmienkou pre podanie žiadosti je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. Mesačný finančný limit pre obe výzvy je 200 tisíc eur. Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky sú uvedené v jednoduchej a prehľadnej forme na webovom sídle ministerstva: energodotacie­.mhsr.sk.

zverejnené: 25.02.2023 | počet zobrazení: 12909

Energetické poradenstvo pre malé a stredné podniky

Od jesene roku 2021 sme svedkami nárastu cien na zemného plynu a elektrickej energie na burzách. Primárnym dôvodom bolo obmedzovanie ponuky oboch komodít, jednak účelovo (Rusko) a jednak z dôvodu porúch, opráv, či nevhodných klimatických podmienok pre výrobu elektrickej energie. Situáciu eskalovala vojna medzi Ruskom a Ukrajinou a postupný pokles dodávok zemného plynu z Ruska (trhový podiel klesol zo 40% na 7%), ktorý nebol dostatočne kompenzovaný úsporami a dodávkami z iných zdrojov. Cena kulminoval na prelome augusta a septembra, pri dodávke na nasledujúci deň, pri plyne na úrovni 340 €/MWh a pri elektrickej energii, viac ako 1000 €/MWh…

zverejnené: 21.02.2023 | počet zobrazení: 13325

Návrh na zriadenie štátnej distribučky v pripomienkovom konaní

Štát neustupuje zo svojich plánov na zriadenie vlastnej distribučnej spoločnosť na dodávanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Návrh koncepcie už predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR do medzirezortného pripomienkového konania. Štátna distribučná spoločnosť v 100% vlastníctve štátu si vyžiada vyčleniť finančné aktíva v celkovej sume 15 miliónov € ako vklad do základného imania…

zverejnené: 21.02.2023 | počet zobrazení: 12832

ŠÚKL sťahuje z trhu 4 šarže lieku Fraxiparine

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí štyroch šarží lieku Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml, sol inj 10×1 ml/9,5 KU (striek. inj. skl. napl.) z trhu. Konkrétne ide o šarže 8297, 8297 A, 8297 AA, 8297 AB, s dátumom expirácie 02/25…

zverejnené: 08.02.2023 | počet zobrazení: 12967

Generálny pardon Sociálnej poisťovne

Od februára 2023 začína platiť generálny pardon pre fyzické, ale i právnické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni. Dotkne sa 353,8 tisíca zamestnávateľov, 497,7 tisíca samostatne zárobkovo činných osôb a vyše 218 tisíc fyzických osôb. Základnou podmienkou odpustenia penále je zaplatiť dlžnú sumu poistného (istinu) najneskôr do konca augusta 2023. Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť už to predpísané, ak vzniklo pred júlom 2022. V prípade, ak nebude pohľadávka do konca augusta 2023 vysporiadaná, práva poisťovne voči dlžníkovi nezanikajú a môže naďalej pokračovať vo vymáhaní pohľadávky…

zverejnené: 01.02.2023 | počet zobrazení: 20774

ŠÚKL sťahuje z trhu 6 šarží lieku Diprophos

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu liek Diprophos na zmiernenie zápalov pri závažných ochoreniach, sus inj 5×1 ml (amp. inj.), kód ŠÚKL: 24865, č. šarží: W030209, W025177, W014612, W005636, W001990, U034871 z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Dôvodom stiahnutia uvedených šarží lieku je prítomnosť cudzorodých častíc v suspenzii…

zverejnené: 29.01.2023 | počet zobrazení: 13908

Zmena legislatívy nezablokovala reexport liekov

Slovenská lekárnická komora (SLeK) a vedenie ŠÚKL skonštatovali, že za nedostupnosťou liekov je stále aj ich reexport do zahraničia. Reexport sa týka vo všeobecnosti liekov, ktoré majú vyššiu cenu alebo sú pre cenovú reguláciu na Slovensku lacnejšie, ako v zahraničí. Ide najčastejšie o…

zverejnené: 26.01.2023 | počet zobrazení: 15182

Exspirácia vakcín proti COVID-19

K 31.12.2022 ex­pirovalo 165 000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID–19.

zverejnené: 23.01.2023 | počet zobrazení: 15188

Výber lieku na recept v rámci EÚ

Výber lieku na slovenský recept je možný v rámci celej EÚ, má to však svoje pravidlá.

Vyzdvihnúť si liek na recept, ktorý na Slovensku nie je dostupný, je možné v rámci lekárne v inej krajine Európskej únie. Umožňuje to smernica o cezhraničnej starostlivosti, ktorá bola prijatá ešte v októbri 2013 a umožňuje vzájomné uznávanie lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte…

zverejnené: 16.01.2023 | počet zobrazení: 16417

Slovensko čelí problému s dostupnosťou liekov

Výpadky v dodávkach liekov sa týkajú širokého radu liekov, od liekov na chronické ochorenia, pre detskú populáciu, liekov na recept, ako aj voľno-predajných liekov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ SR) a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) evidujú zvýšený počet otázok o prerušení či zrušení dodávok liekov. Pre tlačovú agentúru TASR MZ SR uviedlo, že spoločne so ŠÚKL nedisponujú zákonnými mechanizmami, ktoré by im umožňovali pri mimoriadnej a nepredvídateľnej situácii zabezpečiť dodatočné dodávky liekov na slovenskom trhu. V prípade, ak liek nie je dostupný na trhu v dostatočnom množstve počas 60 po sebe nasledujúcich dní, na základe platnej legislatívy môže ministerstvo rozhodnúť o vyradení lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov…

zverejnené: 12.12.2022 | počet zobrazení: 19984

ŠÚKL sťahuje z trhu dve šarže lieku NEUROL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí z trhu lieku NEUROL 0,25, tbl 30×0,25 mg (blis. PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 91788, č. šarží: 2130921, 2140921 z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Dôvodom stiahnutia predmetných šarží z trhu sú výsledky mimo špecifikáciu v parametri obsah neznámej nečistoty…

zverejnené: 12.12.2022 | počet zobrazení: 20607

ŠÚKL preventívne sťahuje z predaja Stoptussin sirup

Ide o konkrétne šarže Stoptussin sirup, sir 1×180 ml (fľ. skl. hnedá + dávkov. pipeta), kód ŠÚKL: 5569B, čísla šarží: 100020705, 100029187, 100029217, 100033950

zverejnené: 05.12.2022 | počet zobrazení: 19886

Nové štandardy v rámci prevencie obezity

Obezita v súčasnosti dosahuje epidemické rozmery na celom svete a postihuje nielen dospelých, ale aj deti a dospievajúcich, a to nielen v rozvojových, ale aj rozvinutých krajinách.

RNDr. JUDr. Hana Vrabcová, členka prezídia ADL, významne prispela ako spoluautorka k vytvoreniu a vzniku nových štandardov v rámci prevencie obezity…

zverejnené: 29.11.2022 | počet zobrazení: 20269

Rozšírenie zoznamu omamných a psychotropných látok 2022

Zoznam omamných a psychotropných látok sa od decembra 2022 rozšíri o brorfinmetonitazen

Parlament schválil novelu zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch na základe ktorej sa do skupiny I. omamných látok zaradia brorfinmetonitazen. Ich zaradenie vyplýva z rozhodnutia…

zverejnené: 22.11.2022 | počet zobrazení: 17479

Podozrenia na nežiaduce účinky môžu hlásiť aj pacienti

Na možnosť, že podozrenia na nežiaduce účinky liekov môžu okrem zdravotníkov a farmaceutických spoločností hlásiť aj pacienti upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), podľa ktorého je dôležité oznámiť najmä závažné a neočakávané reakcie, ktoré sa neuvádzajú v príbalovom letáku. Ako vysvetlil ŠUKL, hlásenia môžu viesť …

zverejnené: 18.11.2022 | počet zobrazení: 21477

Nové lieky v kategorizačnom zozname

Slovensko patrí v rámci krajín Európskej únie medzi tie štáty, kde úmrtia z kardiovasku­lárnych príčin predstavujú jednu z hlavných príčin mortality. Z hľadiska prevencie veľkých kardiovaskulárnych príhod, ktoré sa premietajú do reálnych nákladov zdravotnej starostlivosti a ukazovateľov kardiovaskulárnej mortality, je kľúčová…

zverejnené: 18.11.2022 | počet zobrazení: 21944

Štát sa nevzdáva plánu na založenia vlastnej distribučnej spoločnosti

Plán na zriadenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávku liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok je aktuálne v štádiu prípravy materiálu. Ako uviedlo Ministerstvo zdravotníctva…

zverejnené: 14.11.2022 | počet zobrazení: 20557

Rozhodnutie MZ SR k preskripcii humánnych liekov

Bratislava, 15.02.2022, Číslo: Z012564–2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako orgán krízového riadenia podľa ustanovenia § 3 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 11. 03. 2020, ktorá platí odo dňa 12. 03. 2020 a podľa § 128 ods. 8 písm. c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“), rozhodlo takto…

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 557,9 kB)

zverejnené: 24.02.2022 | počet zobrazení: 45461

Bezpečná distribúcia vakcín a očkovanie je výzva na celý rok 2021

Distribúcia liekov čelí ďalšej výzve.

Liek po dovoze na Slovensko prechádza distribučným reťazcom, ktorý je pravidelne kontrolovaný a monitorovaný tak, aby pacient dostal svoj liek v nezmenenej kvalite. Distribúcia pozostáva z mnohých činností, ktoré musia spĺňať predpísané požiadavky na kvalitu, techniku, personál. Z hľadiska skladovania a distribúcie sa lieky od seba odlišujú tiež z pohľadu skladovacích podmienok. Ide napríklad o citlivosť na teplo, svetlo, chlad, či mechanickú námahu. Zároveň je nevyhnutné pri skladovaní a následnej distribúcii zohľadňovať tiež …

zverejnené: 27.01.2021 | počet zobrazení: 62969

Pri distribúcii vakcín bude nutná dôkladná spolupráca všetkých strán

Pozornosť a nádej všetkých, ktorí sa po deviatich mesiacoch života uprostred pandémie cítia vyšťavení a nevedia, koľko lockdownov ešte vydržia, sa teraz upierajú na uvedenie na trh vakcíny či vakcín proti koronavírusu. Toto je spojené so zvýšeným dopytom po všetkom, od zdravotníckych rukavíc, ampuliek a striekačiek cez špeciálne chladiace boxy až v neposlednom rade po logistické služby. Potrebná na to je aj úzka spolupráca medzi výrobcami, logistickými spoločnosťami a vládami jednotlivých štátov.

Článok vyšiel v magazíne LogisticFOCUS číslo 4/2020.

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 343,4 kB)

zverejnené: 12.01.2021 | počet zobrazení: 65656

Odborné vzdelávanie spoločnosti CeMS

logo spoločnosti CeMS, s.r.o.

V spolupráci so spoločnosťou CeMS, s.r.o. Vám pod našou záštitou prinášame odborné vzdelávanie Pharmaeducation by CeMS.

Kompletnú ponuku odborných školení spolu s termínmi realizácie (aktuálne on-line formou) i ponukou dalších služieb nájdete na web stránke spoločnosti CeMS.

zverejnené: 02.12.2020 | počet zobrazení: 69628

Koronakríza preverila systém, lekárnici sa museli spoľahnúť sami na seba

Núdzový stav v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 postavil aj lekárnikov do situácií, na ktoré ich rečou „nebol vopred vypísaný recept“. Sekcia lekárenstva je dôležitou súčasťou Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok a preto sme sa rozhodli priniesť súhrn názorov zo strany bratislavských (BA) a mimobratislav­ských lekárnikov (MBA), čo nielen im, ale aj ich pacientoma zá­kazníkom koronakríza dala a vzala.

zverejnené: 09.07.2020 | počet zobrazení: 100361

Dostupnosť, transparentnosť a efektívnosť liekovej politiky

Farmaceutický sektor vyzýva vládu:
Zlepšite dostupnosť, transparentnosť a efektívnosť liekovej politiky

Zástupcovia výrobcov, dodávateľov aj lekární zastúpení v Zväze chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) sa zhodli na troch prioritných oblastiach, ktoré vyžadujú zmenu v liekovej politike na Slovensku. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), Asociácia pre generické a biosimilárne lieky (GENAS) a Slovenská lekárnická komora (SLeK) vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila:

  1. Zlepšenie dostupnosti liekov na Slovensku
  2. Väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť systému liekovej politiky na Slovensku
  3. Zvýšenie efektívnosti systému liekovej politiky na Slovensku

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 102,7 kB)

zverejnené: 06.07.2020 | počet zobrazení: 100444

Seminár "Novela zákona o lieku a elektronizácia zdravotníctva"

Pozývame Vás na seminár Novela zákona o lieku a elektronizácia zdravotníctva, ktorý sa bude konať 15. januára 2020 v hoteli LINDNER OC CENTRAL, Bratislava od 9:00 do 14:00 hod.

zverejnené: 05.12.2019 | počet zobrazení: 81781

Zmeny v novele zákona o liekoch od 1.1.2020

Prinášame Vám informáciu o zmenách v novele zákone o liekoch, ktoré vstupujú do platnosti od 1.1.2020.

zverejnené: 14.11.2019 | počet zobrazení: 87285

Odporúčania spoločnosti NRSYS pre lekárnikov

Vážené dámy, vážení pani, lekárnici,

na základe požiadavky ADL som pre Vás pripravil tento článok, ktorý má ambíciu zhodnotiť situáciu na IT trhu v oblasti lekární v roku 2019 a dať Vám pár odporúčaní o tom, ako sa správať a najmä ako sa nesprávať pri práci s počítačom v lekárni.

zverejnené: 14.11.2019 | počet zobrazení: 86045

Európsky deň obezity - 18.05.2019

Dňa 18.5.2019 sa koná Európsky deň obezity a má motto „Riešme obezitu spoločne“.

zverejnené: 16.05.2019 | počet zobrazení: 86849

Overovanie pravosti liekov

Odborno-informačný mesačník LEKÁRNIK v rubrike Polemika upozorňuje, že termín 9. február 2019 sa blíži a pýta sa či ste pripravení na FMD – Overovanie pravostí liekov???

zverejnené: 13.02.2019 | počet zobrazení: 94433

Seminár k legislatívnym zmenám

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) pozýva na seminár „Legislatívne zmeny z pohľadu ADL“, ktorý sa bude konať dňa 21. novembra 2018 v Bratislave, L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, čase od 9.00 do 14.00.

zverejnené: 15.10.2018 | počet zobrazení: 87947

Schválenie zákona o radiačnej ochrane

Dňa 13. 3. 2018 (t.j. minulý týždeň) bol v NR SR schválený zákon o radiačnej ochrane, ktorého súčasťou je aj nepriama novelizácia zákona o úhradách.
Z tejto najnovšej novelizácie vyplýva, že zdravotná poisťovňa môže v období od 1. apríla do 31. decembra 2018 v prípadoch hodných osobitného zreteľa uhradiť liek podľa § 88 ods. 7 zákona o úhradách nad rámec limitov ustanovených v § 88 ods. 12 zákona o úhradách.
Táto novela zákona nadobudne účinnosť 1. apríla 2018.

zverejnené: 21.03.2018 | počet zobrazení: 89301

Legislatívny seminár pri príležitosti 25. rokov ADL

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok Vás pozýva dňa 23. októbra 2017 na Legislatívny seminár pri príležitosti 25. rokov ADL, ktorý sa uskutoční na 3. poschodí v L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, 821 08 Bratislava

zverejnené: 12.10.2017 | počet zobrazení: 95840

Pozvánka na konferenciu

Pozývame Vás na konferenciu Dostupnosť liekov na Slovensku, ktorá sa bude konať v Bratislave 20. júna 2017 v Hotely Chopin, Galvaniho 28.

Konflikt princípov?
Prvé skúsenosti s mimoriadnymi objednávkami liekov a reguláciou vývozu

Niekto ho označuje za systémovú zmenu distribučného reťazca pri dodávaní kategorizovaných liekov. Niekto ako zákonom vyžiadanú zmenu biznis modelu dodávok liekov. Iní ho charakterizujú ako efektívny nástroj zabezpečenia lieku pacientovi. A sú aj takí, ktorí kvôli nemu zvažujú opustiť trh Slovenskej republiky.
Systém mimoriadnych objednávok liekov. V spojení s novou úpravou vývozu kategorizovaných liekov zamestnáva mysle mnohých z nás.

Organizátorom koneferencie je Komora pre medicínske právo – MEDIUS, Mäsiarska 6, 040 01 Košice.

Prihlásiť sa môžete na: www.konferencia2017.medius.sk, s registračným poplatkom 150 EUR – v prípade prihlášky 23. 5. 2017 – 20. 6. 2017.

zverejnené: 26.05.2017 | počet zobrazení: 99836

Vianočné prianie 2016

Vianočné prianie 2016 – náhľad

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2017.

Pripájame poďakovanie za Vašu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Kancelária ADL

zverejnené: 20.12.2016 | počet zobrazení: 108187

Workshop Novinky v zákone č. 362/2011 Z.z.

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok Vás pozýva na workshop „Novinky v zákone č. 362/2011 Z.z.“ – Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov platné od 1.1.2017.

Workshop sa bude konať 6. decembra 2016 v L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, 821 08 Bratislava

zverejnené: 22.11.2016 | počet zobrazení: 101927

Národná organizácia pre overovanie liekov

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)
Asociácia generických výrobcov (GENAS)
Asociácia dodávateľov liekov (ADL)
Slovenská lekárnická komora (SLeK)

organizácie združujúce zástupcov farmaceutických výrobcov – držiteľov povolení na uvedenie na trh, distribútorov liekov a lekárnikov oznamujú, že v súvislosti so zverejnením konečného znenia Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/161, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, spoločne vytvorili pracovnú skupinu s cieľom plnej implementácie ustanovení Delegovaného nariadenia pre podrobné pravidlá bezpečnostných prvkov na obaloch liekov a pre overovanie liekov.

zverejnené: 30.03.2016 | počet zobrazení: 117371

Novinky v registrácii výživových doplnkov

Pozývame Vás na odborný seminár „Novinky v registrácii výživových doplnkov platných od 1.1.2016“, ktorý sa bude konať dňa 8. marca 2016, tradične v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

zverejnené: 12.02.2016 | počet zobrazení: 105572

Vyhlásenie ADL - Sekcia distribútorov

Členovia sekcie distribútorov ADL verejne vyhlasujú, že sa žiadnym spôsobom, priamo či nepriamo nepodieľajú na reexporte liekov do zahraničia, a aktívne vyvíjajú, napĺňajú a vyhodnocujú kontrolné mechanizmy a zákonný regulačný rámec na zamedzenie takejto činnosti inými distribútormi.

Deklarácia distribútorov

zverejnené: 18.12.2015 | počet zobrazení: 108436

Reklama liekov v praxi

V mene Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok a spoločnosti IQ – MED a.s. si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na odborný seminár:

„Reklama liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych pomôcok v praxi“

zverejnené: 09.11.2015 | počet zobrazení: 106613

Dopady zavedenia zrážkovej dane v zdravotníctve

Pozývame Vás na seminár s témou „Dopady zavedenia zrážkovej dane v zdravotníctve“, ktorý sa bude konať dňa 19. marca 2015 (štvrtok), v hoteli Holiday Inn, v Bratislave.

zverejnené: 04.03.2015 | počet zobrazení: 114551

Elektronická trhovisko - tendre

Pozývame Vás na workshop s témou: „ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO – TENDRE“, ktorý sa bude konať dňa 19. novembra 2014 (streda) od 9.00 do 12.00 hod. v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

zverejnené: 05.11.2014 | počet zobrazení: 117029

Správna veľkodistribučná prax

POZVÁNKA na seminár „Správna veľkodistribučná prax“, ktorý organizuje spoločnosť CONFORM, s.r.o. vo štvrtok 4. decembra 2014 v Austria Trend Hotel, Bratislava

zverejnené: 03.11.2014 | počet zobrazení: 129875

Seminár o výživových doplnkoch

Pozývame Vás na odborný seminár s témou Posudzovanie výživových doplnkov Úradom verejného zdravotníctva SR, výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách a nová legislatíva, ktorý sa uskutoční dňa 25. septembra 2014 (štvrtok) od 9.00 do 12.00 hod. v hoteli Lindner Hotel Gallery Central, konferenčná miestnosť ANTWERPEN & PRAHA, Metodova 4, 821 08 Bratislava.

zverejnené: 11.09.2014 | počet zobrazení: 119274


počet prístupov od 29.08.2013: 829696
počet prístupov dnes: 278